Skriv ut
En ledstång finns på rampens högra sida sett nerifrån