Skriv ut
En ledstång som sitter på husväggen på rampens vänstra sida sett nerifrån finns