Skriv ut
Delen av tröskeln som saknar avfasning är 4 cm hög