Skriv ut
Vid sidan av isbanan finns sittplatser, primärt avsedda för folk som nyttjar isbanan