Skriv ut
Det finns en mängd krokar längs med den högra och den vänstra väggen, på höjden 166 cm