Skriv ut
Gångvägen har kännbart ledstråk med kanter på sidan om för att visa var avgränsning mot dike finns