Skriv ut
Tröskel, det är en glipa på 10 cm mellan rampens övre del och tröskeln