Skriv ut
Tröskel med höjden 2,5 cm, avfasning 1 cm höjdskillnad