Skriv ut
Skylt finns på höger sida om toalettdörren, på samma sida som dörrhandtaget