Skriv ut
Bilden visar markeringen som finns i ögonhöjd för stående.