Skriv ut
Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen saknar avfasning.