Skriv ut
Ledstång finns bara på vänster sida den första delen av trappan