Skriv ut
Gångvägen lutar uppåt från av- och påstigningsplatsen.