Skriv ut
Grind i gångvägen. Gångvägen är ojämn i i grindöppningen