Skriv ut
Trappsektionens högra ledstång, ledstången löper oavbrutet