Skriv ut
Bilden är fotad framifrån på sittplatsen som finns intill av- och påstigningsplatsen.