Skriv ut
Ledstråket går från påstigningsplatsen och leder fram till ingången. Det är kännbart och är synligt.