Skriv ut
En skylt finns placerad högt ovanför entrédörren