Skriv ut
Till vänster om parkeringsplatsen finns en trottoar med en liten lutning