Skriv ut
Vänster ledstång fortsätter till övre och undre våningar.