Skriv ut
På höger sida i gångstråket vid väntrum finns bokhylla med utskjutande hyllplan