Skriv ut
Huvudentréns dörr saknar slagyta och öppnas utåt.