Skriv ut
Trottoarkant vid av- och påstigningsplatsen är avfasad