Skriv ut
Till vänster om hissens dörröppning sitter anropsknapparna