Skriv ut
Det finns en avstigningsplats, som inte är markerad, nära ingången