Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
TD

TD och Mänskliga Rättigheter

Många vill delta i samhällslivet och ta del av samhällets utbud, men alla har inte samma förutsättningar att göra det.

TD skapar nya förutsättningar 

TD sprider kunskap om att små åtgärder kan skapa tillgängliga miljöer. Vid större insatser och ombyggnationer måste kommuner såväl som företag reflektera över tillgänglighet vid byte av lokaler och upphandlingar av olika slag.

Bristande tillgänglighet innebär diskriminering. Arbete med tillgänglighet leder till ökad hälsa, demokrati och delaktighet för invånarna.

TD bidrar till att skapa stora mänskliga och ekonomiska vinster.

TD:s bakgrund

TD är ursprungligen framtagen 2005 av Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, den samlade funktionshindersrörelsen i Västsverige i samverkan med företag och kommuner i Västra Götaland. Arvsfonden har genom sitt ekonomiska stöd möjliggjort TD:s utveckling. I detta arbete har såväl regionala som nationella funktionshindersorganisationer deltagit. 

Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter och Koncernkontorets avdelning social hållbarhet har stöttat utvecklingen både ekonomiskt och kunskapsmässigt i breddningen mot fler diskrimineringsområden inom mänskliga rättigheter.

https://www.vgregion.se/manskliga-rattigheter/

Senast uppdaterad: 2019-05-20 11:18