Oral Care Särö

Allmän information

Alllmän information

 • Av- och påstigning: finns inte
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Stor toalett: finns
 • Tillåtna assistanshundar: ledarhund, servicehund, signalhund
 • Rutin för allergiframkallande växter: ja
 • Rengöringsmedel: endast parfymerat
Allmän information

Parkering /Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

 • Markering: med skylt
 • Antal platser: 2 st
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Lutning längsled: 4 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Bredd: 2,52 m
 • Avstånd till entré: 13 m
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Parkering /Trottoarkant

Trottoarkant

 • Trottoarkant: ja

Avfasning

 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • I nivå med underlag: nej
 • Bredd: 1,67 cm
 • Lutning längsled: 5 %
Trottoarkant

Parkering /Gångväg

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: ja
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 6 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Bredd: 1,98 m
Gångväg

Ingång/Yttre skjutdörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Dörrbredd

 • Fri bredd: 177 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Skjutdörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Automatiskt öppnande

 • Passagetid: 3 s

Automatiskt öppnande inifrån

 • Passagetid: 3 s

Automatisk stängning

 • Finns: ja
Yttre skjutdörr
Yttre skjutdörr
Yttre skjutdörr

Passage - Trappa/Hiss/Passageöppning

Passagebredd

 • Fri bredd: 170 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Tröskel: nej
Passageöppning

Passage - Trappa/Hiss/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: nej

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 272 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Passage - Trappa/Hiss/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 47 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats

Passage - Trappa/Hiss/Trappa

Utformning

 • Beläggning: hårdgjord, jämn
 • Antal trappsteg till vilplan: 7 st
 • Bredd: 138 cm
 • Stegdjup: 28 cm
 • Steghöjd: 17 cm
 • Öppning mellan trappsteg: nej
 • Ljushetskontrast första steget: saknas
 • Ljushetskontrast sista steget: saknas

Alternativ till trappa

 • Alternativ: hiss

En ledstång vänster sida

 • Höjd: 91 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 0 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 138 cm
 • Greppvänlig: nej
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas

En ledstång höger sida

 • Höjd: 108 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 0 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 0 cm
 • Greppvänlig: nej
 • Löper utan avbrott: nej
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: svag
Trappa

Passage - Trappa/Hiss/Hiss/Utanför hiss

Ytan utanför hiss

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Ljudsignal när dörren öppnas och stängs: nej
Utanför hiss

Passage - Trappa/Hiss/Hiss/Anropsknapp

Utformning

 • Typ: tryckknapp
 • Höjd: 100 cm
 • Avstånd till närmaste hinder: 138 cm
 • Bekräftelse: saknas
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Punktskrift: nej
Anropsknapp

Passage - Trappa/Hiss/Hiss/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 92 cm

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 130 cm
 • Dörrstängare: finns
Dörr
Dörr

Passage - Trappa/Hiss/Hiss/Hisskorg

Hisskorg

 • Bredd: 100 cm
 • Längd: 150 cm
 • Belysning: bra
 • Symbol för hörslinga: nej
 • Ljushetskontrast golv mot list eller vägg: svag

Hisspanel

 • Avstånd från hörn: 54 cm
 • Höjd översta knappraden: 96 cm
 • Hisspanelens ljushetskontrast: saknas
 • Utvinklad: ja
 • Bekräftelse på knapptryckning: saknas
 • Knapptyp: tryckknapp

Ledstång vid hisspanel

 • Ledstångens ljushetskontrast: saknas

Larmknapp

 • Grafisk symbol: nej
 • Punktskrift: nej
 • Placerad på hisspanel: ja
Hisskorg
Hisskorg
Larmknapp

Reception/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 79 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 18 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 18 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 153 cm
 • Dörrstängare: finns
Dörr
Tröskel
Dörr

Reception/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: ojämn
 • Bedöms som: bländande

Smal yta

 • Bredd: 166 cm
 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
 • Underlag: jämnt

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 100 cm
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Reception/Reception

Vid disk

 • Käpphållare: nej
 • Belysning av disk bedöms som: bländande
 • Ljudmiljö: lätt att uppfatta tal
 • Läppläsning möjlig: ja
 • Hörslinga vid disk: nej

Sittplats

 • Höjd: 47 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja

Disk med fast höjd

 • Höjd: 75 cm
 • Längd: 60 cm
 • Fri höjd under diskens lägsta del: 70 cm
 • Benutrymme på djupet: 12 cm
 • Ljushetskontrast: saknas

Flyttbar kortläsare

 • Kännbar punkt på kortläsarens 5-knapp: ja

Annat betalsätt

 • Alternativt sätt att betala: kontanter, faktura
Reception
Disk med fast höjd
Flyttbar kortläsare

Reception/Stor toalett/Utrymme

Utrymme

 • Längd: 140 cm
 • Bredd: 292 cm
 • Fri vändyta: 169 cm
 • Avstånd mellan handfat och toalettstol: 182 cm
 • Starka dofter förekommer: nej
 • Stor behållare med lock: nej
 • Utrymningslarm: med ljud och blinkande ljus
Utrymme

Reception/Stor toalett/Klädkrok

Klädkrok

 • Höjd: 151 cm
 • Avstånd från hörn: 80 cm

Reception/Stor toalett/Dörr

Ytan framför dörr

 • Längd: 121 cm
 • Bredd: 145 cm

Dörrbredd

 • Fri bredd: 77 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 2 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 2 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 41 cm
 • Dörrstängare: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: nej

Draghandtag

 • Draghandtag: saknas
Dörr
Dörr
Tröskel
Dörr

Reception/Stor toalett/Toalettstol

Toalettstol

 • Höjd: 46 cm
 • Hård sittring: ja
 • Ljushetskontrast: svag
 • Avstånd till vägg bakom: 64 cm
 • Fri yta till vänster: 77 cm
 • Fri yta till höger: 25 cm

Armstöd vänster sida

 • Typ: väggmonterat, uppfällbart
 • Höjd: 81 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: saknas
Toalettstol

Reception/Stor toalett/Handfat

Handfat

 • Höjd: 84 cm
 • Avstånd från vägg: 54 cm
 • Handfatets mittpunkt till sidovägg: 39 cm
 • Utrymme under: nej
 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
 • Handtagets avstånd till handfatets framkant: 26 cm
 • Vattenstrålens avstånd till handfatets framkant: 28 cm

Tvål

 • Höjd: 100 cm
 • Tvålhandtagets avstånd till handfatets framkant: 46 cm
 • Tvålöppningens avstånd till handfatets framkant: 44 cm
 • Engreppsfunktion: nej
 • Parfymerad: ja

Torkmöjlighet

 • Höjd: 129 cm
 • Typ: papper som rivs av

Spegel ovanför handfat

 • Höjd till handfat: 50 cm
 • Höjd: 188 cm
Handfat

Reception/Stor toalett/Nödlarm

Högre nödlarm på vägg

 • Höjd: 59 cm
 • Möjlig att nå: ja

Lägre nödlarm på vägg

 • Höjd: 23 cm
 • Möjlig att nå: ja

Nödlarm med sladd

 • Finns: ja
Högre nödlarm på vägg
Lägre nödlarm på vägg
Nödlarm med sladd

Väntrum/Passageöppning

Passagebredd

 • Fri bredd: 137 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Tröskel: nej

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av passageöppning

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas
Passageöppning

Väntrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 152 cm
 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
 • Underlag: jämnt

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 74 cm
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Väntrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 41 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats

Väntrum/Sittplats - Beige

Sittplats

 • Höjd: 38 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats

Väntrum/Sittplats - Mindre

Sittplats

 • Höjd: 32 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Passage - Till behandlingsrum/Passageöppning

Passagebredd

 • Fri bredd: 81 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: ja

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 2 mm
 • Avfasning från utsidan: stark lutning
 • Höjd från insidan: 2 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning
Passageöppning
Tröskel

Passage - Till behandlingsrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 140 cm
 • Vändmöjlighet: saknas
 • Underlag: jämnt

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 124 cm
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Behandlingsrum/Inomhusmiljö

Vändyta

 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
Inomhusmiljö

Behandlingsrum/Behandlingsstol

Behandlingsstol

 • Behandlingsstol: höj- och sänkbar sitthöjd
 • Lägsta sitthöjd: 55 cm
Behandlingsbänk

Behandlingsrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 77 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 5 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 7 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 135 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Dörr
Tröskel
Kontrast

Behandlingsrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 45 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats