Rävlanda Vårdcentral

Allmän information

Allmän information

 • Av- och påstigning: finns inte
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Stor toalett: finns inte
 • Tillåtna assistanshundar: ledarhund, servicehund, signalhund
 • Rutin för allergiframkallande växter: nej
 • Rengöringsmedel: endast oparfymerat
 • Tillgång till enskild toalett: ja
 • Tillgång till enskild omklädning: ingår inte i verksamhet
Allmän information

Parkering/Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

 • Markering: rullstolssymbol på marken, målade linjer på marken
 • Antal platser: 1 st
 • Belysning: nej
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Lutning längsled: 2 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Bredd: 5 m
 • Avstånd till entré: 9 m
Parkeringsplats

Parkering/Gångväg

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: ja
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 2 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Bredd: 3 m
Gångväg

Ingång/Sittplats i väntan på färdtjänst

Utformning

 • Höjd: 49 cm
 • Ryggstöd: saknas

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: nej
Sittplats i väntan på färdtjänst

Ingång/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 245 cm
 • Lutning längsled: 2 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Skrapgaller

 • Skrapgaller: infällt i nivå med golv utan kant

Dörrmatta

 • Dörrmattan är: lös, med kant

Dörrbredd

 • Fri bredd: 89 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 25 mm
 • Avfasning från utsidan: stark lutning
 • Höjd från insidan: 20 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 69 cm
 • Höjd överkant: 93 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 111 cm
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Passagetid: 23 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 67 cm
 • Höjd överkant: 92 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 27 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 20 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: ja

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: ja
Yta framför dörr
Dörrbredd
Tröskel
Kontrast
Dörröppnare
Dörröppnare

Passage - Trappa/hiss/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: nej

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 123 cm
Belysning
Gångyta

Passage - Trappa/hiss/Hiss/Utanför hiss

Ytan utanför hiss

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 252 cm
 • Ljudsignal när dörren öppnas och stängs: nej
Utanför hiss

Passage - Trappa/hiss/Hiss/Anropsknapp

Utformning

 • Typ: tryckknapp
 • Höjd: 105 cm
 • Avstånd till närmaste hinder: 7 cm
 • Bekräftelse: synlig
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Punktskrift: nej
Anropsknapp

Passage - Trappa/hiss/Hiss/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 90 cm

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 100 cm
 • Höjd överkant: 107 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 7 cm
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Passagetid: 8 s

Automatiskt öppnande

 • Passagetid: 8 s
 • Passagetid: 10 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 90 cm
 • Höjd överkant: 97 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 84 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 8 s
Dörrbredd
Kontrast
Dörröppnare utanför dörr
Dörröppnare innanför dörr

Passage - Trappa/hiss/Hiss/Hisskorg

Hisskorg

 • Bredd: 100 cm
 • Längd: 200 cm
 • Belysning: bra
 • Symbol för hörslinga: nej
 • Ljushetskontrast golv mot list eller vägg: bra

Hisspanel

 • Avstånd från hörn: 71 cm
 • Höjd översta knappraden: 96 cm
 • Hisspanelens ljushetskontrast: bra
 • Utvinklad: ja
 • Bekräftelse på knapptryckning: synlig
 • Knapptyp: tryckknapp
 • Knappens färg för entréplan: svart
 • Knapp för att stänga dörren: nej

Ledstång vid hisspanel

 • Ledstångens ljushetskontrast: saknas

Larmknapp

 • Grafisk symbol: ja
 • Punktskrift: nej
 • Placerad på hisspanel: ja
Hisskorg
Hisspanel
Larmknapp

Passage - Trappa/hiss/Trappa

Utformning

 • Beläggning: hårdgjord, jämn
 • Antal trappsteg till vilplan: 10 st
 • Bredd: 110 cm
 • Stegdjup: 26 cm
 • Steghöjd: 18 cm
 • Öppning mellan trappsteg: 10 cm eller mindre
 • Ljushetskontrast första steget: svag
 • Ljushetskontrast sista steget: svag

Alternativ till trappa

 • Alternativ: plattformshiss

En ledstång vänster sida

 • Höjd: 105 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 40 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 4 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: nej
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas

En ledstång höger sida

 • Höjd: 105 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 40 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 95 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas
Trappa

Reception/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 91 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 20 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 20 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 63 cm
 • Höjd överkant: 93 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 10 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 20 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 67 cm
 • Höjd överkant: 92 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 89 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 20 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: nej
Dörröppning
Tröskel
Kontrast
Dörröppnare
Dörröppnare

Reception/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: ja

Öppen yta

 • Underlag: jämnt
Belysning
Total yta

Reception/Reception

Vid disk

 • Käpphållare: nej
 • Belysning av disk bedöms som: bländande
 • Ljudmiljö: lätt att uppfatta tal
 • Läppläsning möjlig: ja
 • Hörslinga vid disk: nej

Konstgjort ledstråk

 • Sammanhängande: ja
 • Utformning: kännbart, svag ljushetskontrast

Sittplats

 • Höjd: 49 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja

Disk med fast höjd

 • Höjd: 89 cm
 • Längd: 265 cm
 • Fri höjd under diskens lägsta del: 86 cm
 • Benutrymme på djupet: 7 cm
 • Ljushetskontrast: svag

Fast monterad ringklocka

 • Höjd över underlag: 89 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Avstånd till närmaste föremål: 12 cm

Flyttbar kortläsare

 • Kännbar punkt på kortläsarens 5-knapp: nej

Annat betalsätt

 • Alternativt sätt att betala: kontanter, faktura
Receptionsdisken
Sittplats
Receptionsdisken
Ringklocka
Kortläsare

Reception/Toalett/Skylt

Skylt

 • Höjd underkant: 143 cm
 • Höjd överkant: 150 cm
 • Storlek på första bokstaven: 22 mm
 • Text i relief: nej
 • Punktskrift: nej
 • Grafisk symbol: saknas
 • Ljushetskontrast: bra
Skylt

Reception/Toalett/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 86 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 5 mm
 • Avfasning från utsidan: svag lutning
 • Höjd från insidan: 5 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare eller tung dörr: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: nej
Dörrbredd
Tröskel
Kontrast

Reception/Toalett/Utrymme

Utrymme

 • Starka dofter förekommer: nej
 • Tvål: oparfymerad
 • Utrymningslarm: saknas

Reception/Toalett/Toalettstol

Toalettstol

 • Ljushetskontrast: svag
Toalettstol

Reception/Toalett/Handfat

Handfat

 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
Handfat

Reception/Toalett/Krok

Krok

 • Höjd på krok: 127 cm
 • Krokens avstånd från hörn: 46 cm
Krok

Väntrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: nej

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 273 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Väntrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 47 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats

Passage - Till behandlingsrum/Passageöppning

Passagebredd

 • Fri bredd: 90 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Tröskel: nej

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av passageöppning

 • För sittande: saknas
 • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra
Passageöppning

Passage - Till behandlingsrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: nej

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 214 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Behandlingsrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 86 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 5 mm
 • Avfasning från utsidan: svag lutning
 • Höjd från insidan: 5 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas

 • Endast av personal: ja
Dörröppning
Tröskel
Kontrast

Behandlingsrum/Inomhusmiljö

Vändyta

 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
Vändyta

Behandlingsrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 45 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Behandlingsrum/Brits

Höj- och sänkbar brits

 • Lägsta höjd: 64 cm
 • Högsta höjd: 97 cm
 • Längd: 193 cm
 • Bredd: 64 cm
 • Larmknapp nåbar från brits: nej
Brits