ABF Helsingborg Javahuset

Allmän information

Allmän information

 • Av- och påstigning: finns
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Stor toalett: finns
 • Tillåtna assistanshundar: ledarhund, servicehund, signalhund
 • Rutin för allergiframkallande växter: nej
 • Rengöringsmedel: endast parfymerat
 • Tillgång till enskild toalett: ja
 • Tillgång till enskild omklädning: ingår inte i verksamhet
Allmän information

Av- och påstigning/Av- och påstigningsplats

Av- och påstigningsplats

 • Markerad med skylt: nej
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 2 %
 • Längd: 45 m
 • Avstånd till entré: 73 m
Av- och påstigningsplats

Av- och påstigning/Trottoarkant

Trottoarkant

 • Trottoarkant: ja

Avfasning

 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • I nivå med underlag: nej
 • Bredd: 1100 cm
 • Lutning längsled: 8 %
Trottoarkant
Avfasning

Av- och påstigning/Gångväg

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: nej
 • Belysning: ja
 • Underlag: halksäkert, löst, ojämnt
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 5 %
 • Lutning sidled: 4 %
 • Bredd: 220 m
Grus gångväg

Parkering/Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

 • Markering: med skylt, rullstolssymbol på marken, målade linjer på marken
 • Antal platser: 2 st
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 2 %
 • Bredd: 4,5 m
 • Avstånd till entré: 73 m
Parkeringsplats

Parkering/Gångväg

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: nej
 • Belysning: ja
 • Underlag: halksäkert, löst, ojämnt
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 5 %
 • Lutning sidled: 4 %
 • Bredd: 220 m
Gångväg

Ingång/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 140 cm
 • Bredd: 337 cm
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Dörrbredd

 • Fri bredd: 83 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 20 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 30 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 86 cm
 • Höjd överkant: 111 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 50 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 16 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 68 cm
 • Höjd överkant: 94 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 59 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 16 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: nej
Yttre dörr
Dörrbredd
Tröskel
Dörrblad mot vägg
Dörröppnare utanför dörr
Yttre dörr
Dörr

Ingång/Ramp

Utformning

 • I nivå med underlag: ja
 • Beläggning: hårdgjord, jämn, halksäker
 • Bredd: 82 cm
 • Lutning sidled: 0 %
 • Kontrast nedtill: saknas
 • Kontrast upptill: saknas

Avåkningsskydd vänster sida

 • Höjd: 10 cm

Avåkningsskydd höger sida

 • Höjd: 10 cm

Lägre ledstång höger sida

 • Höjd: 54 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 6 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 0 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: nej
 • Ljushetskontrast: saknas

Högre ledstång höger sida

 • Höjd: 82 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 6 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 0 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas

Lutar 8 % eller mer

 • Lutning längsled: 12 %
 • Längd: 201 m
Ramp
Ramp

Hiss/Utanför hiss

Ytan utanför hiss

 • Längd: 266 cm
 • Bredd: 165 cm
 • Ljudsignal när dörren öppnas och stängs: nej
Yta framför hiss

Hiss/Anropsknapp

Utformning

 • Typ: tryckknapp
 • Höjd: 105 cm
 • Avstånd till närmaste hinder: 147 cm
 • Bekräftelse: synlig
 • Ljushetskontrast: svag
 • Punktskrift: nej
Knapp

Hiss/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 89 cm

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 68 cm
 • Höjd överkant: 94 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 114 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 17 s

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 21 cm
 • Dörrstängare: finns

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 90 cm
 • Höjd överkant: 115 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 45 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 18 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: nej

Dörrens slagyta är markerad

 • Markering: svag ljushetskontrast
Fri bredd
Dörrblad mot vägg
Dörröppnare
Dörröppnare

Hiss/Hisskorg

Hisskorg

 • Bredd: 114 cm
 • Längd: 133 cm
 • Ljushetskontrast golv mot list eller vägg: bra

Hisspanel

 • Avstånd från hörn: 15 cm
 • Höjd översta knappraden: 114 cm
 • Hisspanelens ljushetskontrast: svag
 • Utvinklad: ja
 • Bekräftelse på knapptryckning: saknas
 • Knapptyp: tryckknapp
 • Knappens färg för entréplan: grön

Ledstång vid hisspanel

 • Ledstångens ljushetskontrast: svag

Larmknapp

 • Grafisk symbol: nej
 • Placerad på hisspanel: ja
Hisskorg
Panel
Larmknapp

Passage/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 141 cm
 • Vändmöjlighet: saknas
 • Underlag: jämnt, halksäkert
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Stor toalett/Utrymme

Utrymme

 • Längd: 250 cm
 • Bredd: 276 cm
 • Fri vändyta: 176 cm
 • Avstånd mellan handfat och toalettstol: 109 cm
 • Starka dofter förekommer: nej
 • Stor behållare med lock: ja
 • Utrymningslarm: med endast ljud, ingår i organisatorisk utrymningsstrategi
Utrymme

Stor toalett/Klädkrok

Klädkrok - Låg

 • Höjd: 116 cm
 • Avstånd från hörn: 53 cm
Klädkrok

Stor toalett/Klädkrok

Klädkrok - Hög

 • Höjd: 154 cm
 • Avstånd från hörn: 24 cm

Stor toalett/Dörr

Ytan framför dörr

 • Längd: 173 cm
 • Bredd: 300 cm

Dörrbredd

 • Fri bredd: 87 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 25 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 20 mm
 • Avfasning från insidan: behövs inte

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 167 cm
 • Dörrstängare: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: ja

Draghandtag

 • Centralt placerat: ja
 • Monterat: vågrätt
 • Höjd: 85 cm
 • Längd: 62 cm
Dörr
Dörrbredd
Tröskel
Kontrast

Stor toalett/Toalettstol

Toalettstol

 • Höjd: 48 cm
 • Hård sittring: ja
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Avstånd till vägg bakom: 80 cm
 • Fri yta till vänster: 195 cm
 • Fri yta till höger: 165 cm

Armstöd vänster sida

 • Typ: uppfällbart
 • Höjd: 73 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: ja

Armstöd höger sida

 • Typ: uppfällbart
 • Höjd: 73 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: ja

Avstånd mellan armstöd

 • Bredd: 55 cm
Toalettstol

Stor toalett/Handfat

Handfat

 • Höjd: 80 cm
 • Avstånd från vägg: 60 cm
 • Handfatets mittpunkt till sidovägg: 57 cm
 • Utrymme under: ja
 • Ljushetskontrast: saknas

Vattenkran

 • Typ: spak
 • Handtagets avstånd till handfatets framkant: 20 cm
 • Vattenstrålens avstånd till handfatets framkant: 25 cm

Tvål

 • Höjd: 96 cm
 • Engreppsfunktion: ja
 • Parfymerad: ja

Torkmöjlighet

 • Höjd: 97 cm
 • Typ: lösa pappershanddukar

Spegel ovanför handfat

 • Höjd till handfat: 7 cm
 • Höjd: 97 cm
Handfat
Spegel ovanför handfat
Spegeln befinner sig på väggen intill handfatet.

Stor toalett/Nödlarm

Högre nödlarm på vägg

 • Höjd: 72 cm
 • Möjlig att nå: ja

Lägre nödlarm på vägg

 • Höjd: 56 cm
 • Möjlig att nå: ja
Högre nödlarm på vägg
Lägre nödlarm

Toalett - 1/Skylt

Skylt

 • Höjd underkant: 154 cm
 • Höjd överkant: 159 cm
 • Storlek på första bokstaven: 20 mm
 • Text i relief: nej
 • Punktskrift: nej
 • Grafisk symbol: saknas
 • Ljushetskontrast: bra
Skylt

Toalett - 1/Utrymme

Utrymme

 • Starka dofter förekommer: nej
 • Tvål: parfymerad
 • Utrymningslarm: med endast ljud, ingår i organisatorisk utrymningsstrategi

Toalett - 1/Toalettstol

Toalettstol

 • Ljushetskontrast: saknas
Toalettstol

Toalett - 1/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 67 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare eller tung dörr: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: nej
Dörr
Dörr

Toalett - 1/Handfat

Handfat

 • Ljushetskontrast: saknas

Vattenkran

 • Typ: spak
Handfat

Toalett - 2/Skylt

Skylt

 • Höjd underkant: 154 cm
 • Höjd överkant: 159 cm
 • Storlek på första bokstaven: 20 mm
 • Text i relief: nej
 • Punktskrift: nej
 • Grafisk symbol: saknas
 • Ljushetskontrast: bra
Skylt

Toalett - 2/Utrymme

Utrymme

 • Starka dofter förekommer: nej
 • Tvål: parfymerad
 • Utrymningslarm: med endast ljud, ingår i organisatorisk utrymningsstrategi

Toalett - 2/Toalettstol

Toalettstol

 • Ljushetskontrast: saknas
Toalettstol

Toalett - 2/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 67 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare eller tung dörr: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: nej
Dörr
Dörr

Toalett - 2/Handfat

Handfat

 • Ljushetskontrast: saknas

Vattenkran

 • Typ: spak
Handfat

Toalett - 3/Utrymme

Utrymme

 • Starka dofter förekommer: nej
 • Tvål: parfymerad
 • Utrymningslarm: med endast ljud, ingår i organisatorisk utrymningsstrategi

Toalett - 3/Toalettstol

Toalettstol

 • Ljushetskontrast: svag
Toalettstol

Toalett - 3/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 77 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare eller tung dörr: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: nej
Dörr
Dörr

Toalett - 3/Handfat

Handfat

 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
Handfat

Studierum - 1 Målarrum/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 70 cm
 • Fri bredd under bord: 280 cm
Bord

Studierum - 1 Målarrum/Hörselteknisk utrustning

Hörselteknik

 • Typ: flyttbar utrustning

Studierum - 1 Målarrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 78 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 300 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Bredd
Dörr

Studierum - 1 Målarrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt, halksäkert

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Studierum - 1 Målarrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 46 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats

Studierum - 2 Kultur/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 73 cm
 • Fri bredd under bord: 180 cm
Bord

Studierum - 2 Kultur/Hörselteknik

Hörselteknik

 • Typ: flyttbar utrustning
 • Högtalarsystem: ja

Studierum - 2 Kultur/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 84 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 15 mm
 • Avfasning från utsidan: stark lutning
 • Höjd från insidan: 25 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 25 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Bredd
Tröskel
Dörr

Studierum - 2 Kultur/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt, halksäkert

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Belysning
Gångyta

Studierum - 2 Kultur/Åhörarplatser

Plats för besökare i rullstol

 • Placerad: där övriga platser finns
 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %

Flyttbar sittplats

 • Höjd: 47 cm
 • Ryggstöd: ja
Åhörarplatser
Åhörarplatser

Studierum - 3 Teori/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 70 cm
 • Fri bredd under bord: 120 cm
Bord

Studierum - 3 Teori/Hörselteknisk utrustning

Hörselteknik

 • Typ: flyttbar utrustning

Studierum - 3 Teori/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 76 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 300 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Dörr
Dörr

Studierum - 3 Teori/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt, halksäkert

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Studierum - 3 Teori/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 47 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Studierum - 4 Hantverk/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 70 cm
 • Fri bredd under bord: 120 cm
Bord

Studierum - 4 Hantverk/Hörselteknisk utrustning

Hörselteknik

 • Typ: flyttbar utrustning

Studierum - 4 Hantverk/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 77 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 300 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Dörr
Dörr

Studierum - 4 Hantverk/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt, halksäkert

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Studierum - 4 Hantverk/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 47 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Studierum - 5 Sömnad/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 70 cm
 • Fri bredd under bord: 120 cm
Bord

Studierum - 5 Sömnad/Hörselteknisk utrustning

Hörselteknik

 • Typ: flyttbar utrustning

Studierum - 5 Sömnad/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 77 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 40 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Bredd
Dörrblad

Studierum - 5 Sömnad/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt, halksäkert

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Inomhusmiljö
Gångyta

Studierum - 5 Sömnad/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 47 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Studierum - 6 Data/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 70 cm
 • Fri bredd under bord: 120 cm
Bord

Studierum - 6 Data/Hörselteknisk utrustning

Hörselteknik

 • Typ: flyttbar utrustning

Studierum - 6 Data/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 77 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 88 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Dörr
Dörr

Studierum - 6 Data/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt, halksäkert

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Studierum - 6 Data/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 47 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Studierum - 7 Teori/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 70 cm
 • Fri bredd under bord: 120 cm
Bord

Studierum - 7 Teori/Hörselteknisk utrustning

Hörselteknik

 • Typ: flyttbar utrustning

Studierum - 7 Teori/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 77 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 100 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Dörr
Dörr

Studierum - 7 Teori/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt, halksäkert

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Studierum - 7 Teori/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 47 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Studierum - Musikrum/Hörselteknisk utrustning

Hörselteknik

 • Typ: flyttbar utrustning

Studierum - Musikrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 77 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 100 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Dörr
Dörr

Studierum - Musikrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 228 cm
 • Vändmöjlighet: saknas
 • Underlag: jämnt, halksäkert

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Studierum - Musikrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 41 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Studierum - Fikarum/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 71 cm
 • Fri bredd under bord: 120 cm
Bord

Studierum - Fikarum/Hörselteknisk utrustning

Hörselteknik

 • Typ: flyttbar utrustning

Studierum - Fikarum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt, halksäkert

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Studierum - Fikarum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 47 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats