ABF Habo

Allmän information

Allmän information

 • Av- och påstigning: finns inte
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Stor toalett: finns inte
 • Tillåtna assistanshundar: ledarhund, servicehund, signalhund
 • Rutin för allergiframkallande växter: ja
 • Rengöringsmedel: endast parfymerat
 • Tillgång till enskild toalett: ja
 • Tillgång till enskild omklädning: nej
Allmän information

Parkering/Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

 • Markering: med skylt
 • Antal platser: 1 st
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt
 • Lutning längsled: 2 %
 • Lutning sidled: 7 %
 • Bredd: 5 m
 • Avstånd till entré: 18 m
Parkeringsplats

Parkering/Trottoarkant

Trottoarkant

 • Trottoarkant: ja

Avfasning

 • Underlag: hårdgjort, ojämnt
 • I nivå med underlag: ja
 • Bredd: 150 cm
 • Lutning längsled: 13 %
Trottoarkant
Avfasning

Parkering/Gångväg

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: nej
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, ojämnt
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: ja
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 9 %
 • Lutning sidled: 4 %
 • Bredd: 3 m
Gångväg

Ingång/Verksamhetsskylt

Utformning plan skylt

 • Höjd underkant: 121 cm
 • Höjd överkant: 195 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Storlek på första bokstaven: 150 mm
 • Utformning: text
 • Belysning: ja
Verksamhetsskylt

Ingång/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 5 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, ojämnt

Dörrbredd

 • Fri bredd: 80 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 30 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 20 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas

 • Endast av personal: ja

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 100 cm
 • Höjd överkant: 108 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 45 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 23 s
Yttre dörr
Yttre dörr
Yttre dörr
Yttre dörr
Dörröppnare innanför dörr

Ingång/Inre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 149 cm
 • Bredd: 205 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Klämrisk

 • Klämrisk mellan yttre och inre dörr: nej

Dörrbredd

 • Fri bredd: 90 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 20 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 5 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 100 cm
 • Höjd överkant: 106 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 18 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 8 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 98 cm
 • Höjd överkant: 106 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 95 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 8 s
Inre dörr
Inre dörr
Tröskel
Inre dörr
Dörröppnare utanför dörr
Dörröppnare innanför dörr

Ingång/Utskjutande föremål under höjden 2,2 m

Utskjutande föremål

 • Fri höjd under: 26 cm

Markering av det utskjutande föremålet

 • Markering: saknas
Utskjutande föremål under höjden 2,2 m

Studierum - Stora rummet i entrén/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 70 cm
 • Fri bredd under bord: 60 cm
Bord

Studierum - Stora rummet i entrén/Hörselteknisk utrustning

Hörselteknik

 • Typ: flyttbar utrustning

Studierum - Stora rummet i entrén/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: ja

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 95 cm
 • Vändmöjlighet: saknas
 • Underlag: jämnt

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö
Gångyta

Studierum - Stora rummet i entrén/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 47 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Studierum - Stora rummet i entrén/Föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

 • Finns: ja
Löst föremål i gångstråk
Löst föremål

Kapprum/Kapprum

Fri golvyta

 • Längd: 147 cm
 • Bredd: 155 cm
Kapprum

Toalett/Skylt

Skylt

 • Höjd underkant: 144 cm
 • Höjd överkant: 160 cm
 • Storlek på första bokstaven: 8 mm
 • Text i relief: ja
 • Punktskrift: ja
 • Grafisk symbol: kännbar
 • Ljushetskontrast: bra
Skylt

Toalett/Utrymme

Utrymme

 • Starka dofter förekommer: nej
 • Tvål: parfymerad
 • Utrymningslarm: saknas

Toalett/Toalettstol

Toalettstol

 • Ljushetskontrast: saknas
Toalettstol

Toalett/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 80 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare eller tung dörr: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: ja
Dörr
Dörr

Toalett/Handfat

Handfat

 • Ljushetskontrast: saknas

Vattenkran

 • Typ: spak
Handfat

Studierum - Lilla rummet till vänster/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 70 cm
 • Fri bredd under bord: 30 cm
Bord

Studierum - Lilla rummet till vänster/Hörselteknisk utrustning

Hörselteknik

 • Typ: flyttbar utrustning

Studierum - Lilla rummet till vänster/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 86 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 2 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Dörr
Dörr

Studierum - Lilla rummet till vänster/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: ja

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 55 cm
 • Vändmöjlighet: saknas
 • Underlag: jämnt

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö
Gångyta

Studierum - Lilla rummet till vänster/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 46 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats

Studierum - Lilla rummet till vänster/Utskjutande föremål under höjden 2,2 m

Utskjutande föremål

 • Fri höjd under: 84 cm

Markering av det utskjutande föremålet

 • Markering: saknas
Utskjutande föremål under höjden 2,2 m

Passage/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 123 cm
 • Vändmöjlighet: saknas
 • Underlag: jämnt
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Passage/Föremål i gångstråk

Fast föremål

 • Finns: ja

Markering av det fasta föremålet

 • Markering: saknas
Föremål i gångstråk
Föremål i gångstråk