Skaftö Folkets Hus

Allmän information

Alllmän information

 • Av- och påstigning: finns inte
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Stor toalett: finns
 • Tillåtna assistanshundar: inga
 • Rutin för allergiframkallande växter: obesvarat av verksamhet
 • Rengöringsmedel: endast oparfymerat
Allmän information

Parkering/Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

 • Markering: med skylt, rullstolssymbol på marken, målade linjer på marken
 • Antal platser: 2 st
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Lutning längsled: 6 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Bredd: 8 m
 • Avstånd till entré: 34 m
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

Parkering/Gångväg

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: ja
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 3 %
 • Lutning sidled: 7 %
 • Bredd: 8 m
Gångväg

Ingång/Trappa

Utformning

 • Beläggning: hårdgjord, jämn
 • Antal trappsteg: 4 st
 • Bredd: 400 cm
 • Stegdjup: 182 cm
 • Öppning mellan trappsteg: nej
 • Ljushetskontrast första steget: saknas
 • Ljushetskontrast sista steget: saknas

Alternativ till trappa

 • Alternativ: ramp
Trappa

Ingång/En lutning

Lutar 8 % eller mer

 • Lutning längsled: 8 %
 • Längd: 6 m
Lutar 8 % eller mer

Ingång/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 2 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Dörrbredd

 • Fri bredd: 90 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 50 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 0 mm
 • Avfasning från insidan: behövs inte

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 85 cm
 • Höjd överkant: 111 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 25 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 7 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 88 cm
 • Höjd överkant: 113 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 32 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 6 s
Ytan framför dörr
Dörr
Tröskel
Dörr
Dörröppnare utanför dörr
Dörröppnare innanför dörr

Passage - Till teatersalong/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 174 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Toalett - Till höger/Utrymme

Utrymme

 • Starka dofter förekommer: nej
 • Tvål: parfymerad
 • Utrymningslarm: obesvarat av verksamhet

Toalett - Till höger/Toalettstol

Toalettstol

 • Ljushetskontrast: svag
Toalettstol

Toalett - Till höger/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 57 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare eller tung dörr: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: ja
Dörr
Dörr

Toalett - Till höger/Handfat

Handfat

 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
Handfat

Stor toalett - Till höger/Utrymme

Utrymme

 • Längd: 168 cm
 • Bredd: 145 cm
 • Fri vändyta: 140 cm
 • Avstånd mellan handfat och toalettstol: 83 cm
 • Starka dofter förekommer: nej
 • Stor behållare med lock: nej
 • Utrymningslarm: obesvarat av verksamhet
Utrymme

Stor toalett - Till höger/Klädkrok

Klädkrok

 • Höjd: 71 cm
 • Avstånd från hörn: 108 cm

Stor toalett - Till höger/Dörr

Ytan framför dörr

 • Längd: 145 cm
 • Bredd: 191 cm

Dörrbredd

 • Fri bredd: 87 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 15 mm
 • Avfasning från utsidan: svag lutning
 • Höjd från insidan: 15 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 90 cm
 • Dörrstängare: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: ja

Draghandtag

 • Draghandtag: saknas
Ytan framför dörr
Dörr
Tröskel
Dörr

Stor toalett - Till höger/Toalettstol

Toalettstol

 • Höjd: 46 cm
 • Hård sittring: ja
 • Ljushetskontrast: svag
 • Avstånd till vägg bakom: 70 cm
 • Fri yta till vänster: 94 cm
 • Fri yta till höger: 44 cm

Armstöd vänster sida

 • Typ: väggmonterat, uppfällbart
 • Höjd: 77 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: saknas

Armstöd höger sida

 • Typ: väggmonterat, uppfällbart
 • Höjd: 77 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: saknas

Avstånd mellan armstöd

 • Bredd: 72 cm
Toalettstol

Stor toalett - Till höger/Handfat

Handfat

 • Höjd: 83 cm
 • Avstånd från vägg: 43 cm
 • Handfatets mittpunkt till sidovägg: 34 cm
 • Utrymme under: ja
 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
 • Handtagets avstånd till handfatets framkant: 25 cm
 • Vattenstrålens avstånd till handfatets framkant: 25 cm

Tvål

 • Höjd: 103 cm
 • Tvålhandtagets avstånd till handfatets framkant: 57 cm
 • Tvålöppningens avstånd till handfatets framkant: 57 cm
 • Engreppsfunktion: nej
 • Parfymerad: ja

Torkmöjlighet

 • Höjd: 108 cm
 • Typ: pappershandukshållare
Handfat

Stor toalett - Till höger/Nödlarm

Högre nödlarm på vägg

 • Höjd: 86 cm
 • Möjlig att nå: ja

Lägre nödlarm på vägg

 • Höjd: 21 cm
 • Möjlig att nå: ja
Högre nödlarm på vägg
Nödlarm

Mötesrum/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 69 cm
 • Fri bredd under bord: 110 cm
Bord

Mötesrum/Hörselteknisk utrustning

Hörselteknik

 • Typ: saknas

Mötesrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 76 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 10 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 10 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 57 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Dörr
Tröskel
Dörr

Mötesrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 219 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 130 cm

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Belysning
Gångyta

Mötesrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 46 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Teatersalong/Passageöppning

Passagebredd

 • Fri bredd: 165 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: ja

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 10 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 10 mm
 • Avfasning från insidan: saknas
Passageöppning
Tröskel

Teatersalong/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 207 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Teatersalong/Åhörarplatser

Plats för besökare i rullstol

 • Placerad: där övriga platser finns, enskilt utrymme
 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %

Flyttbar sittplats

 • Höjd: 46 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Åhörarplatser
Sittplats

Teatersalong/Fast scen

Fast scen

 • Alternativ att ta sig upp: avfasat enskilt steg
 • Hörselteknisk utrustning: saknas
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
Fast scen

Teatersalong/Hörselteknik

Hörselteknik

 • Typ: saknas
 • Högtalarsystem: nej

Servering/Personlig service och meny

Personlig service

 • Personlig service: ja
 • Möjlighet att möblera om: ja

Meny

 • Bild eller utställning av mat: nej
 • Innehållsförteckning mat: av personal

Servering/Passageöppning

Passagebredd

 • Fri bredd: 215 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Tröskel: nej
Passageöppning

Servering/Inomhusmiljö

Begränsad gångyta till viktig målpunkt

 • Begränsad bredd: 104 cm
 • Till målpunkt: dryck

Belysning

 • Bedöms som: ojämn
 • Bedöms som: bländande

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: ja

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal
gångyta
Belysning

Servering/Betalning

Annat betalsätt

 • Alternativt sätt att betala: kontanter, mobil-app

Servering/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 74 cm
 • Ryggstöd: saknas

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats