Bergsgårdsskolan F-9

Allmän information

Alllmän information

 • Av- och påstigning: finns
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns inte
 • Stor toalett: finns
 • Tillåtna assistanshundar: inga
 • Rutin för allergiframkallande växter: nej
 • Rengöringsmedel: endast oparfymerat
Bergsgårdsskolan F-9

Av- och påstigning/Av- och påstigningsplats

Av- och påstigningsplats

 • Markerad med skylt: ja
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Lutning längsled: 2 %
 • Lutning sidled: 2 %
 • Längd: 10 m
 • Avstånd till entré: 25 m
Av- och påstigningsplats.

Av- och påstigning/Gångväg

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: nej
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 9 %
 • Bredd: 152 m
Gångvägen till ingången.

Av- och påstigning/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 45 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats.

Av- och påstigning/Utskjutande föremål under höjden 2,2 m

Utskjutande föremål

 • Fri höjd under: 56 cm

Markering av det utskjutande föremålet

 • Markering: saknas
Utskjutande bom.

Ingång - till administration och matsal/Sittplats i väntan på färdtjänst

Utformning

 • Höjd: 50 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats i väntan på färdtjänst.

Ingång - till administration och matsal/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 4 %
 • Lutning sidled: 2 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Dörrbredd

 • Fri bredd: 104 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Skrapgaller

 • Skrapgaller: infällt i nivå med golv med kant

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 70 cm
 • Höjd överkant: 97 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 119 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 20 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 71 cm
 • Höjd överkant: 100 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 300 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 20 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: nej
Ytan framför ytterdörren.
Ytterdörrens fria bredd.
Ytterdörrens kontrast.
Dörröppnare utanför dörr.
Dörröppnare innanför dörr.

Kapprum/Kapprum

Fri golvyta

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm

Krok

 • Höjd på krok: 133 cm
 • Krokens avstånd från hörn: 179 cm
Kapprum.
Kapprum sett åt höger, toaletterna finns till höger.

Toalett - /Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 66 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare eller tung dörr: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: nej
Dörr in till toalett.
Dörrens kontrast.

Toalett - /Utrymme

Utrymme

 • Starka dofter förekommer: nej
 • Tvål: oparfymerad
 • Utrymningslarm: ingår i organisatorisk utrymningsstrategi

Toalett - /Toalettstol

Toalettstol

 • Ljushetskontrast: svag
Toalettstol.

Toalett - /Handfat

Handfat

 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
Handfat.

Mötesrum - matsal som används som vallokal/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 86 cm

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 20 mm
 • Avfasning från utsidan: stark lutning
 • Höjd från insidan: 2 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 100 cm
 • Dörrstängare: finns
Dörren in till matsal som används som vallokal.
Dörrens kontrast.
Tröskel.

Mötesrum - matsal som används som vallokal/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 170 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Inomhusmiljö.
Gångyta.

Mötesrum - matsal som används som vallokal/Åhörarplatser

Plats för besökare i rullstol

 • Placerad: där övriga platser finns
 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 1 %

Flyttbar sittplats

 • Höjd: 43 cm
 • Ryggstöd: ja
Åhörarplatser.
Sittplats.

Mötesrum - matsal som används som vallokal/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 66 cm
 • Fri bredd under bord: 110 cm
Bord.

Mötesrum - matsal som används som vallokal/Hörselteknik

Hörselteknik

 • Typ: saknas
 • Högtalarsystem: ja

Trappa/Trappa

Utformning

 • Beläggning: hårdgjord, jämn
 • Antal trappsteg till vilplan: 10 st
 • Bredd: 102 cm
 • Stegdjup: 25 cm
 • Steghöjd: 17 cm
 • Öppning mellan trappsteg: nej
 • Ljushetskontrast första steget: bra
 • Ljushetskontrast sista steget: bra

Alternativ till trappa

 • Alternativ: hiss

En ledstång vänster sida

 • Höjd: 99 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 27 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 7 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: nej
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: svag

En ledstång höger sida

 • Höjd: 96 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 11 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 0 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: nej
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: svag
Trappans första del är rak.
Andra delen av trappan är svängd.

Hiss/Utanför hiss

Ytan utanför hiss

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 256 cm
 • Ljudsignal när dörren öppnas och stängs: nej
Ytan utanför hiss.

Hiss/Anropsknapp

Utformning

 • Typ: tryckknapp
 • Höjd: 93 cm
 • Avstånd till närmaste hinder: 10 cm
 • Bekräftelse: synlig
 • Ljushetskontrast: bra
 • Punktskrift: nej

Reliefmarkering en knapp

 • Reliefmarkering: på knappen
Anropsknapp.

Hiss/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 90 cm

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på dörr

 • Ljushetskontrast mellan färger för sittande: bra
 • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra

Automatiskt öppnande

 • Passagetid: 20 s
 • Passagetid: 20 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: ja

Dörrens slagyta är markerad

 • Markering: kännbar, bra ljushetskontrast
Hissdörrens bredd.
Hissdörrens kontrast.

Hiss/Hisskorg

Hisskorg

 • Bredd: 94 cm
 • Längd: 146 cm
 • Belysning: bra
 • Symbol för hörslinga: nej
 • Ljushetskontrast golv mot list eller vägg: bra

Hisspanel

 • Avstånd från hörn: 68 cm
 • Höjd översta knappraden: 97 cm
 • Hisspanelens ljushetskontrast: bra
 • Utvinklad: ja
 • Bekräftelse på knapptryckning: synlig
 • Knapptyp: tryckknapp
 • Knappens färg för entréplan: grön
 • Knapp för att stänga dörren: nej

Ledstång vid hisspanel

 • Ledstångens ljushetskontrast: saknas

Larmknapp

 • Grafisk symbol: ja
 • Punktskrift: nej
 • Placerad på hisspanel: ja
Hisskorg.
Hisspanel.
Larmknapp.

Passage - på andra våningen/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 88 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på dörr

 • Ljushetskontrast mellan färger för sittande: bra
 • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • Ljushetskontrast mellan färger för sittande: bra
 • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 112 cm
 • Dörrstängare: finns
Dörr in till passage.
Dörrens kontrast.

Passage - på andra våningen/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 177 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 106 cm
Belysning i passage.
Väntutrymme i passagen.
Gångyta.
Gångytan i väntutrymmet.

Passage - på andra våningen/Utskjutande föremål under höjden 2,2 m

Utskjutande föremål

 • Fri höjd under: 92 cm

Markering av det utskjutande föremålet

 • Markering: saknas
Fri höjd under utskjutande skåp är 92 centimeter.

Passage - på andra våningen/Föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

 • Finns: ja
Stort skåp på höger sida som sticker ut i gångytan

Passage - på andra våningen/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 91 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Flerfärgad markering på dörr

 • Ljushetskontrast mellan färger för sittande: bra
 • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • Ljushetskontrast mellan färger för sittande: bra
 • Ljushetskontrast mellan färger för stående: bra

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 46 cm
 • Dörrstängare: finns
Nästa dörr i passagen leder till expeditionen.
Dörrens kontrast.

Passage - på andra våningen/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 44 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats.

Kapprum - andra våningen/Passageöppning

Passagebredd

 • Fri bredd: 116 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: ja

Tröskel

 • Tröskel: nej
Passageöppning in till kapprum.

Kapprum - andra våningen/Kapprum

Fri golvyta

 • Längd: 420 cm
 • Bredd: 173 cm

Krok

 • Höjd på krok: 82 cm
 • Krokens avstånd från hörn: 74 cm
Kapprummets belysning och golvyta.

Toalett - i kapprummet på andra våningen/Skylt

Skylt

 • Höjd underkant: 145 cm
 • Höjd överkant: 160 cm
 • Storlek på första bokstaven: 15 mm
 • Text i relief: ja
 • Punktskrift: ja
 • Grafisk symbol: kännbar
 • Ljushetskontrast: bra
Skylt till övrig toalett.

Toalett - i kapprummet på andra våningen/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 66 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare eller tung dörr: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: ja
Dörr in till toalett i kapprum
Dörrens kontrast.

Toalett - i kapprummet på andra våningen/Utrymme

Utrymme

 • Starka dofter förekommer: nej
 • Tvål: oparfymerad
 • Utrymningslarm: ingår i organisatorisk utrymningsstrategi

Toalett - i kapprummet på andra våningen/Toalettstol

Toalettstol

 • Ljushetskontrast: svag
Toalettstolens kontrast.

Toalett - i kapprummet på andra våningen/Handfat

Handfat

 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
Handfat.

Stor toalett - andra våningen/Skylt

Skylt

 • Höjd underkant: 148 cm
 • Höjd överkant: 163 cm
 • Storlek på första bokstaven: 16 mm
 • Text i relief: ja
 • Punktskrift: ja
 • Grafisk symbol: kännbar
 • Ljushetskontrast: bra
Skylt in till rullstolsanpassad toalett.

Stor toalett - andra våningen/Utrymme

Utrymme

 • Längd: 230 cm
 • Bredd: 212 cm
 • Fri vändyta: 119 cm
 • Avstånd mellan handfat och toalettstol: 75 cm
 • Starka dofter förekommer: nej
 • Stor behållare med lock: nej
 • Utrymningslarm: ingår i organisatorisk utrymningsstrategi
Golvytan på toaletten.

Stor toalett - andra våningen/Avlastningshylla

Avlastningshylla

 • Höjd: 81 cm
 • Längd: 40 cm
 • Bredd: 30 cm
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Placerad mellan handfat och toalettstol: nej
Avlastningshylla.

Stor toalett - andra våningen/Klädkrok

Klädkrok

 • Höjd: 97 cm
 • Avstånd från hörn: 80 cm

Stor toalett - andra våningen/Dörr

Ytan framför dörr

 • Längd: 227 cm
 • Bredd: 410 cm

Dörrbredd

 • Fri bredd: 82 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 144 cm
 • Dörrstängare: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: ja

Draghandtag

 • Centralt placerat: ja
 • Monterat: vågrätt
 • Höjd: 82 cm
 • Längd: 62 cm
Ytan framför dörr.
Dörrens fria bredd.
Dörrens kontrast.

Stor toalett - andra våningen/Toalettstol

Toalettstol

 • Höjd: 49 cm
 • Hård sittring: ja
 • Ljushetskontrast: bra
 • Avstånd till vägg bakom: 75 cm
 • Fri yta till vänster: 83 cm
 • Fri yta till höger: 92 cm

Armstöd vänster sida

 • Typ: uppfällbart
 • Höjd: 80 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Når framför toalettstolen: nej
 • Toalettpappershållare: ja

Armstöd höger sida

 • Typ: uppfällbart
 • Höjd: 80 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Når framför toalettstolen: nej
 • Toalettpappershållare: saknas

Avstånd mellan armstöd

 • Bredd: 62 cm
Toalettstol.

Stor toalett - andra våningen/Handfat

Handfat

 • Höjd: 88 cm
 • Avstånd från vägg: 64 cm
 • Handfatets mittpunkt till sidovägg: 69 cm
 • Utrymme under: ja
 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: annat än spak
 • Handtagets avstånd till handfatets framkant: 44 cm
 • Vattenstrålens avstånd till handfatets framkant: 32 cm

Tvål

 • Höjd: 98 cm
 • Tvålhandtagets avstånd till handfatets framkant: 30 cm
 • Tvålöppningens avstånd till handfatets framkant: 59 cm
 • Engreppsfunktion: ja
 • Parfymerad: nej

Torkmöjlighet

 • Höjd: 109 cm
 • Typ: pappershandukshållare

Spegel ovanför handfat

 • Höjd till handfat: 14 cm
 • Höjd: 192 cm
Handfat.

Stor toalett - andra våningen/Nödlarm

Högre nödlarm på vägg

 • Höjd: 92 cm
 • Möjlig att nå: nej

Lägre nödlarm på vägg

 • Höjd: 22 cm
 • Möjlig att nå: nej
Högre nödlarm på vägg.
Lågt placerat nödlarm.

Expedition - andra våningen/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 105 cm
 • Vändmöjlighet: saknas
 • Underlag: jämnt
Belysning i expeditionen.
Gångyta i expeditionen.

Expedition - andra våningen/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 71 cm
 • Fri bredd under bord: 70 cm
Bord.

Expedition - andra våningen/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 47 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats.