Barnavårdscentral Påarp

Allmän information

Allmän information

 • Av- och påstigning: finns inte
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Stor toalett: finns
 • Tillåtna assistanshundar: ledarhund, servicehund, signalhund
 • Rutin för allergiframkallande växter: ja
 • Rengöringsmedel: endast oparfymerat
 • Tillgång till enskild toalett: ja
 • Tillgång till enskild omklädning: ingår inte i verksamhet
Alla servicehundar är tillåtna

Parkering/Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

 • Markeringar: med skylt, rullstolssymbol på marken, målade linjer eller motsvarande
 • Antal platser: 1 st
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 3 %
 • Längd: 5 m
 • Avstånd till entré: 34 m
Handikapparkering

Parkering/Trottoarkant

Trottoarkant

 • Trottoarkant: ja

Avfasning

 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • I nivå med underlag: nej
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 5 %
Avfasning

Parkering/Gångväg

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: nej
 • Belysning: nej
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 8 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Bredd: 2,1 m
Gångväg
Gångväg
Gångväg

Ingång/Verksamhetsskylt

Utformning plan skylt

 • Höjd underkant: 164 cm
 • Höjd överkant: 179 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Storlek på första bokstaven: 50 mm
 • Utformning: text
 • Belysning: ja
Verksamhetsskylt

Ingång/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 3 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Skrapgaller

 • Skrapgaller: infällt i nivå med golv utan kant

Dörrbredd

 • Fri bredd: 94 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 50 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 0 mm
 • Avfasning från insidan: behövs inte

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 82 cm
 • Höjd överkant: 107 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 115 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 13 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 78 cm
 • Höjd överkant: 103 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 0 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 13 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: nej
Fri yta
Dörröppning
Tröskel
Kontrast
Manöverdon
Manöverdon

Ingång/Inre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 203 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Klämrisk

 • Klämrisk mellan yttre och inre dörr: nej

Dörrmatta

 • Dörrmattan är: tunn

Dörrbredd

 • Fri bredd: 88 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 80 cm
 • Höjd överkant: 102 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 0 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 11 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 77 cm
 • Höjd överkant: 102 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 0 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 11 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: nej
Fri yta
Dörröppning
Kontrast
Manöverdon
Manöverdon

Väntrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 88 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 44 cm
 • Dörrstängare: finns
Dörröppning
Kontrast

Väntrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsljud förekommer

Gångyta

 • Bredd: 255 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt, halksäkert

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 53 cm
Belysning
Gångyta

Väntrum/Utskjutande föremål under höjden 2,2 m

Utskjutande föremål

 • Fri höjd under: 30 cm

Markering av det utskjutande föremålet

 • Markering nedtill: inte kännbar, svag ljushetskontrast
 • Markering upptill: svag ljushetskontrast
Utskjutande föremål

Väntrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 46 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: nej
Sittplatser
Sittplatser

Behandlingsrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 85 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 10 mm
 • Avfasning från utsidan: svag lutning
 • Höjd från insidan: 10 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas

 • Endast av personal: ja
Dörröppning
Tröskel
Kontrast

Behandlingsrum/Inomhusmiljö

Vändyta

 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
Vändyta
Vändyta

Behandlingsrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 46 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplatser

Behandlingsrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 48 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplatser

Behandlingsrum/Skötbord

Skötbord

 • Höjd: 93 cm
 • Benutrymme på djupet: 0 cm
Skötbord

Ingång - till toaletten via vårdcentralen/Sittplats i väntan på färdtjänst

Utformning

 • Höjd: 45 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Ingång - till toaletten via vårdcentralen/Verksamhetsskylt

Utformning plan skylt

 • Höjd underkant: 140 cm
 • Höjd överkant: 204 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Storlek på första bokstaven: 80 mm
 • Utformning: text
 • Belysning: ja
 • Lätt att upptäcka: nej
 • Höjd underkant: 128 cm
 • Höjd överkant: 166 cm
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Storlek på första bokstaven: 20 mm
 • Utformning: text
 • Belysning: ja
Verksamhetsskylt
Verksamhetsskylt

Ingång - till toaletten via vårdcentralen/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 2 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Dörrbredd

 • Fri bredd: 94 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 50 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 1 mm
 • Avfasning från insidan: behövs inte

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 72 cm
 • Höjd överkant: 98 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 27 cm
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Passagetid: 17 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 76 cm
 • Höjd överkant: 102 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 0 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 17 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: nej
Fri yta
Dörröppning
Tröskel
Kontrast
Manöverdon
Manöverdon

Ingång - till toaletten via vårdcentralen/Inre passageöppning

Yta

 • Längd: 163 cm
 • Bredd: 190 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Passagebredd

 • Fri bredd: 88 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 10 mm
 • Avfasning från utsidan: behövs inte
 • Höjd från insidan: 10 mm
 • Avfasning från insidan: behövs inte
Fri yta
Passageöppning
Tröskel

Väntrum - vårdcentral/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: nej

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsljud förekommer

Gångyta

 • Bredd: 101 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt, halksäkert

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 48 cm
Belysning
Gångyta
Gångyta

Väntrum - vårdcentral/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 48 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: nej
Sittplatser
Sittplatser

Passage - till höger om väntrummet/Passageöppning

Passagebredd

 • Fri bredd: 169 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Tröskel: nej
Passageöppning

Passage - till höger om väntrummet/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsljud förekommer

Gångyta

 • Bredd: 168 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt, halksäkert
Belysning
Gångyta

Stor toalett/Skylt

Skylt

 • Höjd underkant: 143 cm
 • Höjd överkant: 158 cm
 • Storlek på första bokstaven: 15 mm
 • Text i relief: ja
 • Punktskrift: ja
 • Grafisk symbol: kännbar
 • Ljushetskontrast: bra
Toalettskylt

Stor toalett/Utrymme

Utrymme

 • Längd: 183 cm
 • Bredd: 173 cm
 • Fri vändyta: 89 cm
 • Avstånd mellan handfat och toalettstol: 36 cm
 • Starka dofter förekommer: nej
 • Stor behållare med lock: nej
 • Utrymningslarm: med endast ljud, ingår i organisatorisk utrymningsstrategi
Total yta

Stor toalett/Klädkrok

Klädkrok

 • Höjd: 181 cm
 • Avstånd från hörn: 89 cm

Stor toalett/Dörr

Ytan framför dörr

 • Längd: 178 cm
 • Bredd: 300 cm

Dörrbredd

 • Fri bredd: 87 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 10 mm
 • Avfasning från utsidan: svag lutning
 • Höjd från insidan: 10 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 93 cm
 • Dörrstängare: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: nej

Draghandtag

 • Centralt placerat: ja
 • Monterat: diagonalt
 • Höjd: 80 cm
 • Längd: 60 cm
Fri yta
Dörröppning
Tröskel
Kontrast

Stor toalett/Toalettstol

Toalettstol

 • Höjd: 47 cm
 • Hård sittring: ja
 • Ljushetskontrast: svag
 • Avstånd till vägg bakom: 64 cm
 • Fri yta till vänster: 92 cm
 • Fri yta till höger: 44 cm

Armstöd vänster sida

 • Typ: väggmonterat, svängbart
 • Höjd: 82 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: saknas

Armstöd höger sida

 • Typ: väggmonterat, svängbart
 • Höjd: 81 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: ja

Avstånd mellan armstöd

 • Bredd: 71 cm
Toalett

Stor toalett/Handfat

Handfat

 • Höjd: 82 cm
 • Avstånd från vägg: 63 cm
 • Handfatets mittpunkt till sidovägg: 52 cm
 • Utrymme under: ja
 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
 • Handtagets avstånd till handfatets framkant: 20 cm
 • Vattenstrålens avstånd till handfatets framkant: 27 cm

Tvål

 • Höjd: 130 cm
 • Tvålhandtagets avstånd till handfatets framkant: 38 cm
 • Tvålöppningens avstånd till handfatets framkant: 51 cm
 • Engreppsfunktion: nej
 • Parfymerad: nej

Torkmöjlighet

 • Höjd: 102 cm
 • Typ: pappershandukshållare

Spegel ovanför handfat

 • Höjd till handfat: 45 cm
 • Höjd: 180 cm
Handfat

Stor toalett/Nödlarm

Högre nödlarm på vägg

 • Höjd: 119 cm
 • Möjlig att nå: ja

Lägre nödlarm på vägg

 • Höjd: 70 cm
 • Möjlig att nå: nej
Nödlarm
Nödlarm

Passage - från toaletten till barnavårdscentralen/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 92 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 87 cm
 • Dörrstängare: finns
Dörröppning
Kontrast

Passage - från toaletten till barnavårdscentralen/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: nej

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 185 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt, halksäkert
Belysning
Gångyta

Passage - från toaletten till barnavårdscentralen/Föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

 • Finns: ja
Löst föremål