Specialistkliniken för ortodonti Trollhättan

Allmän information

Allmän information

 • Av- och påstigning: finns
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Stor toalett: finns
 • Tillåtna assistanshundar: ledarhund
 • Rutin för allergiframkallande växter: ja
 • Rengöringsmedel: endast oparfymerat
 • Tillgång till enskild toalett: ja
 • Tillgång till enskild omklädning: ingår inte i verksamhet
Allmän information

Av- och påstigning/Av- och påstigningsplats

Av- och påstigningsplats

 • Markerad med skylt: ja
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 5 %
 • Längd: 7 m
 • Avstånd till entré: 3 m
Av- och påstigningsplats

Av- och påstigning/Trottoarkant

Trottoarkant

 • Trottoarkant: ja

Avfasning

 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • I nivå med underlag: ja
 • Bredd: 235 cm
 • Lutning längsled: 5 %
Avfasad trottoarkant

Av- och påstigning/Gångväg

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: ja
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 2 %
 • Bredd: 3 m
Gångväg

Parkering /Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

 • Markeringar: med skylt, målade linjer på marken
 • Antal platser: 1 st
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Lutning längsled: 2 %
 • Lutning sidled: 5 %
 • Längd: 7 m
 • Avstånd till entré: 15 m
Handikapparkering

Parkering /Trottoarkant

Trottoarkant

 • Trottoarkant: ja

Avfasning

 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • I nivå med underlag: ja
 • Bredd: 235 cm
 • Lutning längsled: 5 %
Avfasad trottoarkant

Parkering /Gångväg

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: ja
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 2 %
 • Lutning sidled: 5 %
 • Bredd: 1,79 m
Gångväg

Ingång/Trappa

Utformning

 • Beläggning: hårdgjord, jämn, halksäker
 • Antal trappsteg: 10 st
 • Bredd: 180 cm
 • Stegdjup: 35 cm
 • Öppning mellan trappsteg: nej
 • Ljushetskontrast första steget: saknas
 • Ljushetskontrast sista steget: saknas

Alternativ till trappa

 • Alternativ: alternativ väg

En ledstång vänster sida

 • Höjd: 106 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 0 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 186 cm
 • Greppvänlig: nej
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas
Trappa

Ingång/Verksamhetsskylt

Utformning plan skylt

 • Höjd underkant: 166 cm
 • Höjd överkant: 196 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Storlek på första bokstaven: 30 mm
 • Utformning: text
 • Belysning: nej
Verksamhetsskylt

Ingång/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 150 cm
 • Bredd: 207 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Skrapgaller

 • Skrapgaller: infällt i nivå med golv utan kant

Dörrbredd

 • Fri bredd: 101 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 75 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 40 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 46 cm
 • Höjd överkant: 89 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 138 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 9 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 69 cm
 • Höjd överkant: 95 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 124 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 9 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: nej
Fri yta
Dörröppning
Tröskel
Kontrast
Manöverdon
Manöverdon

Passage - Till verksamhet/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 230 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Passage - Till verksamhet/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 46 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats

Passage - Till verksamhet/Trappa

Utformning

 • Beläggning: hårdgjord, jämn
 • Antal trappsteg till vilplan: 22 st
 • Bredd: 125 cm
 • Stegdjup: 32 cm
 • Steghöjd: 14 cm
 • Öppning mellan trappsteg: nej
 • Ljushetskontrast första steget: svag
 • Ljushetskontrast sista steget: svag

Alternativ till trappa

 • Alternativ: alternativ väg
Trappa

Ingång - Alternativ/Ramp

Utformning

 • Förankring: permanent
 • I nivå med underlag: ja
 • Beläggning: hårdgjord, jämn, halksäker
 • Bredd: 157 cm
 • Lutning sidled: 2 %
 • Kontrast nedtill: bra
 • Kontrast upptill: bra

Avåkningsskydd höger sida

 • Höjd: 6 cm

En ledstång vänster sida

 • Höjd: 95 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 36 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 29 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: bra

En ledstång höger sida

 • Höjd: 90 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 40 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 33 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: svag

Vägg vänster sida

 • Förankrad mot vägg: ja

Lutar 0-5 %

 • Lutning längsled: 5 %
 • Längd: 15,86 m
Ramp

Ingång - Alternativ/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 267 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Dörrbredd

 • Fri bredd: 86 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 70 mm
 • Avfasning från utsidan: stark lutning
 • Höjd från insidan: 10 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 77 cm
 • Höjd överkant: 100 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 60 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 20 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: nej

Dörrens slagyta är markerad

 • Markering: inte kännbar, bra ljushetskontrast
Fri yta
Dörröppning
Tröskel
Threshold
Manöverdon

Ingång - Alternativ/Inre dörr

Skrapgaller

 • Skrapgaller: infällt i nivå med golv utan kant

Yta framför dörr

 • Längd: 162 cm
 • Bredd: 230 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt

Klämrisk

 • Klämrisk mellan yttre och inre dörr: ja

Dörrbredd

 • Fri bredd: 93 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 138 cm
 • Dörrstängare: finns

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 67 cm
 • Höjd överkant: 93 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 178 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 16 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: nej
Fri yta
Dörröppning
Kontrast
Manöverdon

Passage - Till första hiss/trappa/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 155 cm
 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Passage - Till första hiss/trappa/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 42 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Passage - Till första hiss/trappa/Trappa

Utformning

 • Beläggning: hårdgjord, jämn
 • Antal trappsteg till vilplan: 6 st
 • Bredd: 110 cm
 • Stegdjup: 27 cm
 • Steghöjd: 16 cm
 • Öppning mellan trappsteg: nej
 • Ljushetskontrast första steget: bra
 • Ljushetskontrast sista steget: bra

Alternativ till trappa

 • Alternativ: hiss

En ledstång vänster sida

 • Höjd: 93 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 27 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 37 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: nej
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas

En ledstång höger sida

 • Höjd: 94 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 27 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 37 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: nej
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas
Trappa

Passage - Till första hiss/trappa/Hiss/Utanför hiss

Ytan utanför hiss

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Ljudsignal när dörren öppnas och stängs: ja
Fri yta

Passage - Till första hiss/trappa/Hiss/Anropsknapp

Utformning

 • Typ: tryckknapp
 • Höjd: 97 cm
 • Avstånd till närmaste hinder: 0 cm
 • Bekräftelse: synlig
 • Ljushetskontrast: bra
 • Punktskrift: nej
Anropsknapp

Passage - Till första hiss/trappa/Hiss/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 90 cm

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 32 cm
 • Höjd överkant: 84 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 55 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 16 s

Automatiskt öppnande

 • Passagetid: 16 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: nej

Dörrens slagyta är markerad

 • Markering: kännbar, svag ljushetskontrast
Dörröppning
Kontrast
Manöverdon

Passage - Till första hiss/trappa/Hiss/Hisskorg

Hisskorg

 • Bredd: 111 cm
 • Längd: 150 cm
 • Belysning: bra
 • Symbol för hörslinga: nej
 • Ljushetskontrast golv mot list eller vägg: bra

Hisspanel

 • Avstånd från hörn: 74 cm
 • Höjd översta knappraden: 97 cm
 • Hisspanelens ljushetskontrast: bra
 • Utvinklad: ja
 • Bekräftelse på knapptryckning: synlig
 • Knapptyp: tryckknapp
 • Knappens färg för entréplan: grön
 • Knapp för att stänga dörren: nej

Ledstång vid hisspanel

 • Ledstångens ljushetskontrast: svag

Larmknapp

 • Grafisk symbol: ja
 • Punktskrift: nej
 • Placerad på hisspanel: ja
Hissen
Manöverpanel
Larmknapp

Passage - Till andra hiss/Passageöppning

Passagebredd

 • Fri bredd: 87 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: ja

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 30 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 40 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning
Passageöppning
Tröskel

Passage - Till andra hiss/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 178 cm
 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Passage - Till andra hiss/Hiss/Utanför hiss

Ytan utanför hiss

 • Längd: 256 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Ljudsignal när dörren öppnas och stängs: ja
Fri yta

Passage - Till andra hiss/Hiss/Anropsknapp

Utformning

 • Typ: tryckknapp
 • Höjd: 110 cm
 • Avstånd till närmaste hinder: 48 cm
 • Bekräftelse: synlig
 • Ljushetskontrast: bra
 • Punktskrift: nej
Anropsknapp

Passage - Till andra hiss/Hiss/Skjutdörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 89 cm

Skjutdörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Automatiskt öppnande

 • Passagetid: 8 s
 • Passagetid: 8 s

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: ja
Dörröppning
Kontrast

Passage - Till andra hiss/Hiss/Hisskorg

Hisskorg

 • Bredd: 111 cm
 • Längd: 139 cm
 • Belysning: bra
 • Symbol för hörslinga: nej
 • Ljushetskontrast golv mot list eller vägg: svag

Talad information

 • Hissens talade information anger: våning

Spegel

 • Spegel finns mittemot dörr: nej

Hisspanel

 • Avstånd från hörn: 67 cm
 • Höjd översta knappraden: 121 cm
 • Hisspanelens ljushetskontrast: saknas
 • Utvinklad: nej
 • Bekräftelse på knapptryckning: synlig
 • Knapptyp: tryckknapp
 • Knappens färg för entréplan: annan färg
 • Knapp för att stänga dörren: nej

Ledstång vid hisspanel

 • Ledstångens ljushetskontrast: saknas

Larmknapp

 • Grafisk symbol: ja
 • Punktskrift: nej
 • Placerad på hisspanel: ja
Hissen
Manöverpanel
Larmknapp

Väntrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Väntrum/Sittplats - Soffa

Sittplats

 • Höjd: 49 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Väntrum/Sittplats - Stol

Sittplats

 • Höjd: 48 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Väntrum/Sittplats - pall

Sittplats

 • Höjd: 45 cm
 • Ryggstöd: saknas

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats

Reception/Skjutdörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 105 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Skjutdörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas

 • Endast av personal: ja

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: ja
Dörröppning
Kontrast

Reception/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Öppen yta

 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Reception/Reception

Vid disk

 • Käpphållare: nej
 • Belysning av disk bedöms som: bländfri
 • Ljudmiljö: lätt att uppfatta tal
 • Läppläsning möjlig: ja
 • Hörslinga vid disk: nej

Sittplats

 • Höjd: 39 cm
 • Ryggstöd: saknas

Höj- och sänkbar disk

 • Lägsta höjd: 77 cm
 • Högsta höjd: 111 cm
 • Längd: 151 cm
 • Benutrymme på djupet: 22 cm
 • Ljushetskontrast: saknas

Flyttbar kortläsare

 • Kännbar punkt på kortläsarens 5-knapp: ja

Annat betalsätt

 • Alternativt sätt att betala: faktura
Sittplats
Höj- och sänkbar disk
Kortläsare

Reception/Incheckningsautomat

Ytan framför incheckningsautomat

 • Längd: 100 cm
 • Bredd: 100 cm

Funktioner på pekskärm

 • Skärmens höjd underkant: 92 cm
 • Skärmens höjd överkant: 130 cm
 • Alternativ lösning: personlig service

Utformning

 • Avstånd till närmaste hinder: 69 cm
 • Fri höjd under: 92 cm
 • Fritt djup under: 60 cm
 • Fri bredd under: 73 cm
Incheckningsautomat
Incheckningsautomat med pekskärm

Stor toalett/Skylt

Skylt

 • Höjd underkant: 146 cm
 • Höjd överkant: 161 cm
 • Storlek på första bokstaven: 20 mm
 • Text i relief: ja
 • Punktskrift: ja
 • Grafisk symbol: kännbar
 • Ljushetskontrast: bra
Toalettskylt

Stor toalett/Dörr

Ytan framför dörr

 • Längd: 287 cm
 • Bredd: 137 cm

Dörrbredd

 • Fri bredd: 90 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 2 mm
 • Avfasning från utsidan: svag lutning
 • Höjd från insidan: 2 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 79 cm
 • Dörrstängare: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: ja

Draghandtag

 • Centralt placerat: ja
 • Monterat: vågrätt
 • Höjd: 81 cm
 • Längd: 53 cm
Fri yta
Dörröppning
Tröskel
Kontrast

Stor toalett/Utrymme

Utrymme

 • Längd: 279 cm
 • Bredd: 223 cm
 • Fri vändyta: 149 cm
 • Avstånd mellan handfat och toalettstol: 84 cm
 • Starka dofter förekommer: nej
 • Stor behållare med lock: nej
 • Utrymningslarm: med ljud och blinkande ljus
Total yta

Stor toalett/Toalettstol

Toalettstol

 • Höjd: 49 cm
 • Hård sittring: ja
 • Ljushetskontrast: svag
 • Avstånd till vägg bakom: 74 cm
 • Fri yta till vänster: 122 cm
 • Fri yta till höger: 119 cm

Armstöd vänster sida

 • Typ: väggmonterat, uppfällbart
 • Höjd: 79 cm
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Når framför toalettstolen: nej
 • Toalettpappershållare: ja

Armstöd höger sida

 • Typ: väggmonterat, uppfällbart
 • Höjd: 79 cm
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Når framför toalettstolen: nej
 • Toalettpappershållare: saknas

Avstånd mellan armstöd

 • Bredd: 60 cm
Toalett

Stor toalett/Handfat

Handfat

 • Höjd: 81 cm
 • Avstånd från vägg: 70 cm
 • Handfatets mittpunkt till sidovägg: 109 cm
 • Utrymme under: nej
 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
 • Handtagets avstånd till handfatets framkant: 31 cm
 • Vattenstrålens avstånd till handfatets framkant: 32 cm

Tvål

 • Höjd: 97 cm
 • Tvålhandtagets avstånd till handfatets framkant: 42 cm
 • Tvålöppningens avstånd till handfatets framkant: 42 cm
 • Engreppsfunktion: nej
 • Parfymerad: nej

Torkmöjlighet

 • Höjd: 110 cm
 • Typ: papper som rivs av

Spegel ovanför handfat

 • Höjd till handfat: 0 cm
 • Höjd: 186 cm
Handfat

Stor toalett/Klädkrok

Klädkrok

 • Höjd: 117 cm
 • Avstånd från hörn: 85 cm

Stor toalett/Nödlarm

Högre nödlarm på vägg

 • Höjd: 69 cm
 • Möjlig att nå: nej

Lägre nödlarm på vägg

 • Höjd: 22 cm
 • Möjlig att nå: ja

Nödlarm med sladd

 • Finns: saknas
Nödlarm
Nödlarm
Nödlarm

Passage - Från väntrum till behandlingsrum /Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 86 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas

 • Endast av personal: ja

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 69 cm
 • Höjd överkant: 94 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 114 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 5 s
Dörröppning
Kontrast
Manöverdon

Passage - Från väntrum till behandlingsrum /Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 187 cm
 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
 • Underlag: jämnt

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 124 cm
Belysning
Gångyta

Passage - Alternativ till behandlingsrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 170 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Behandlingsrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 79 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 2 mm
 • Avfasning från utsidan: svag lutning
 • Höjd från insidan: 2 mm
 • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas

 • Endast av personal: ja
Dörröppning
Tröskel
Kontrast

Behandlingsrum/Inomhusmiljö

Vändyta

 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
Vändyta

Behandlingsrum/Behandlingsstol

Behandlingsstol

 • Behandlingsstol: fastmonterade armstöd, höj- och sänkbar sitthöjd
 • Lägsta sitthöjd: 52 cm
Behandlingsstol

Behandlingsrum/Personlyft

Personlyft

 • Typ av personlyft: flyttbar