Närhälsan Nossebro rehabmottagning

Allmän information

Allmän information

 • Av- och påstigning: finns inte
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Stor toalett: finns
 • Tillåtna assistanshundar: ledarhund, servicehund, signalhund
 • Rutin för allergiframkallande växter: ja
 • Rengöringsmedel: endast oparfymerat
 • Tillgång till enskild toalett: ja
 • Tillgång till enskild omklädning: obesvarat av verksamhet
Allmän information

Parkering/Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

 • Markering: med skylt, rullstolssymbol på marken, målade linjer på marken
 • Antal platser: 2 st
 • Belysning: nej
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Bredd: 3,5 m
 • Avstånd till entré: 23 m
Handikapparkering

Parkering/Gångväg

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: nej
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 2 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Bredd: 2,25 m
Gångväg

Ingång/Sittplats i väntan på färdtjänst

Utformning

 • Höjd: 45 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: nej
Sittplats

Ingång/Verksamhetsskylt

Utformning plan skylt

 • Höjd underkant: 156 cm
 • Höjd överkant: 204 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Storlek på första bokstaven: 50 mm
 • Utformning: text
 • Belysning: nej
Verksamhetsskylt

Ingång/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 238 cm
 • Lutning längsled: 2 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Skrapgaller

 • Skrapgaller: infällt i nivå med golv utan kant

Dörrbredd

 • Fri bredd: 95 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 67 cm
 • Höjd överkant: 91 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 64 cm
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Passagetid: 10 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 68 cm
 • Höjd överkant: 90 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 165 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 10 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: ja

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: ja

Dörrmatta

 • Dörrmattan är: lös
Fri yta
Dörröppning
Kontrast
Manöverdon
Manöverdon

Ingång/Inre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 227 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt

Klämrisk

 • Klämrisk mellan yttre och inre dörr: nej

Dörrbredd

 • Fri bredd: 96 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 68 cm
 • Höjd överkant: 92 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 180 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 10 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 67 cm
 • Höjd överkant: 92 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 181 cm
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Passagetid: 10 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: ja
Fri yta
Dörröppning
Kontrast
Manöverdon
Manöverdon

Passage - Första/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 163 cm
 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
 • Underlag: jämnt

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 127 cm
Belysning
Gångyta

Passage - Andra/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 96 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Automatiskt öppnande

 • Passagetid: 20 s
 • Passagetid: 20 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: ja

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: ja
Dörröppning
Kontrast

Passage - Andra/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: nej

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Passage - Tredje/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 97 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Automatiskt öppnande

 • Passagetid: 20 s
 • Passagetid: 20 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: ja

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: ja
Dörröppning
Kontrast

Passage - Tredje/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: ojämn
 • Bedöms som: bländfri

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: nej

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 241 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Passage - Tredje/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 49 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats

Passage - Fjärde/Passageöppning

Passagebredd

 • Fri bredd: 91 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Tröskel: nej

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av passageöppning

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas
Passageöppning

Passage - Fjärde/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 185 cm
 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Passage - Femte till behandlingsrum och omklädningsrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 96 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 93 cm
 • Höjd överkant: 118 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 183 cm
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Passagetid: 20 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 94 cm
 • Höjd överkant: 119 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 171 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 20 s

Säkerhetssensor när dörren öppnas

 • Finns: nej

Säkerhetssensor när dörren stängs

 • Finns: nej
Kontrast
Kontrast
Manöverdon
Manöverdon

Passage - Femte till behandlingsrum och omklädningsrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: nej

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 191 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Passage - Femte till behandlingsrum och omklädningsrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 45 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats

Behandlingsrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 86 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas

 • Endast av personal: ja
Dörröppning
Kontrast

Behandlingsrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: nej

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 146 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Behandlingsrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 45 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats

Behandlingsrum/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 70 cm
 • Fri bredd under bord: 77 cm
Bord

Omklädningsrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 88 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 77 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Dörröppning
Kontrast

Omklädningsrum/Inomhusmiljö

Utrymningslarm

 • Typ: saknas

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 159 cm
 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Omklädningsrum/Bänk

Bänk

 • Höjd: 45 cm
 • Bredd: 112 cm
 • Djup: 43 cm
 • Vändmöjlighet framför: minst 200 cm
Bänk

Omklädningsrum/Klädskåp

Yta framför

 • Vändmöjlighet: minst 150 cm

Lås

 • Höjd: 94 cm
Fri yta

Omklädningsrum/Spegel

Spegel halvfigur

 • Höjd överkant: 114 cm
 • Höjd överkant: 186 cm
Spegel

Omklädningsrum/Stor toalett/Skylt

Skylt

 • Höjd underkant: 142 cm
 • Höjd överkant: 160 cm
 • Storlek på första bokstaven: 17 mm
 • Text i relief: ja
 • Punktskrift: ja
 • Grafisk symbol: kännbar
 • Ljushetskontrast: bra
Toalettskylt

Omklädningsrum/Stor toalett/Dörr

Ytan framför dörr

 • Längd: 212 cm
 • Bredd: 204 cm

Dörrbredd

 • Fri bredd: 88 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 94 cm
 • Dörrstängare: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: nej

Draghandtag

 • Draghandtag: saknas
Fri yta
Dörröppning
Kontrast

Omklädningsrum/Stor toalett/Utrymme

Utrymme

 • Längd: 198 cm
 • Bredd: 252 cm
 • Fri vändyta: 130 cm
 • Avstånd mellan handfat och toalettstol: 87 cm
 • Starka dofter förekommer: nej
 • Stor behållare med lock: nej
 • Utrymningslarm: saknas
Total yta

Omklädningsrum/Stor toalett/Toalettstol

Toalettstol

 • Höjd: 50 cm
 • Hård sittring: ja
 • Ljushetskontrast: bra
 • Avstånd till vägg bakom: 74 cm
 • Fri yta till vänster: 126 cm
 • Fri yta till höger: 89 cm

Armstöd vänster sida

 • Typ: uppfällbart
 • Höjd: 72 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: ja

Armstöd höger sida

 • Typ: uppfällbart
 • Höjd: 72 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: saknas

Avstånd mellan armstöd

 • Bredd: 61 cm
Toalett

Omklädningsrum/Stor toalett/Handfat

Handfat

 • Höjd: 85 cm
 • Avstånd från vägg: 47 cm
 • Handfatets mittpunkt till sidovägg: 55 cm
 • Utrymme under: ja
 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
 • Handtagets avstånd till handfatets framkant: 28 cm
 • Vattenstrålens avstånd till handfatets framkant: 29 cm

Tvål

 • Höjd: 109 cm
 • Tvålhandtagets avstånd till handfatets framkant: 15 cm
 • Tvålöppningens avstånd till handfatets framkant: 26 cm
 • Engreppsfunktion: ja
 • Parfymerad: nej

Torkmöjlighet

 • Höjd: 116 cm
 • Typ: papper som rivs av

Spegel ovanför handfat

 • Höjd till handfat: 19 cm
 • Höjd: 189 cm
Handfat

Omklädningsrum/Stor toalett/Klädkrok

Klädkrok

 • Höjd: 98 cm
 • Avstånd från hörn: 37 cm

Omklädningsrum/Stor toalett/Nödlarm

Högre nödlarm på vägg

 • Höjd: 105 cm
 • Möjlig att nå: ja

Lägre nödlarm på vägg

 • Höjd: 22 cm
 • Möjlig att nå: ja

Nödlarm med sladd

 • Finns: ja
Nödlarm
Nödlarm
Nödlarm

Omklädningsrum/Duschrum/Utrymningslarm

Utrymningslarm

 • Typ: saknas

Omklädningsrum/Duschrum/Dusch

Duschutrymme

 • Längd: 197 cm
 • Bredd: 84 cm

Duschkran

 • Typ: vridfunktion
 • Engreppsfunktion: nej
 • Höjd: 111 cm
 • Avstånd från hörn: 41 cm
 • Möjligt att fästa handdusch vid kranen: nej
 • Takdusch: nej

Duschstol

 • Typ: flyttbar
 • Ryggstöd: saknas
 • Stadig: ja
 • Höjd: 53 cm
 • Bredd: 49 cm
 • Uppfällbara armstöd på båda sidor: nej

Vertikalt stödhandtag

 • Lägsta höjd: 83 cm
 • Högsta höjd: 146 cm
Total yta
Duscharmatur
Duschstol
Stödhandtag

Passage - Sjätte till väntrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 185 cm
 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Väntrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: ja

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 182 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Belysning
Gångyta

Väntrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 46 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats

Passage - Sjunde till träningssal och brits/Passageöppning

Passagebredd

 • Fri bredd: 94 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Tröskel: nej
Passageöppning

Passage - Sjunde till träningssal och brits/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländande

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 164 cm
 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
 • Underlag: jämnt

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 121 cm
Belysning
Gångyta

Träningssal/Inomhusmiljö

Vändyta

 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
Vändyta

Stor toalett/Skylt

Skylt

 • Höjd underkant: 142 cm
 • Höjd överkant: 161 cm
 • Storlek på första bokstaven: 20 mm
 • Text i relief: ja
 • Punktskrift: ja
 • Grafisk symbol: kännbar
 • Ljushetskontrast: bra
Toalettskylt

Stor toalett/Dörr

Ytan framför dörr

 • Längd: 194 cm
 • Bredd: 300 cm

Dörrbredd

 • Fri bredd: 87 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 124 cm
 • Dörrstängare: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: nej

Draghandtag

 • Draghandtag: saknas
Fri yta
Dörröppning
Kontrast

Stor toalett/Utrymme

Utrymme

 • Längd: 215 cm
 • Bredd: 195 cm
 • Fri vändyta: 174 cm
 • Avstånd mellan handfat och toalettstol: 91 cm
 • Starka dofter förekommer: nej
 • Stor behållare med lock: nej
 • Utrymningslarm: saknas
Total yta

Stor toalett/Toalettstol

Toalettstol

 • Höjd: 49 cm
 • Hård sittring: ja
 • Ljushetskontrast: svag
 • Avstånd till vägg bakom: 74 cm
 • Fri yta till vänster: 74 cm
 • Fri yta till höger: 80 cm

Armstöd vänster sida

 • Typ: uppfällbart
 • Höjd: 72 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: ja

Armstöd höger sida

 • Typ: uppfällbart
 • Höjd: 72 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: saknas

Avstånd mellan armstöd

 • Bredd: 56 cm
Toalett

Stor toalett/Handfat

Handfat

 • Höjd: 76 cm
 • Avstånd från vägg: 47 cm
 • Handfatets mittpunkt till sidovägg: 43 cm
 • Utrymme under: ja
 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
 • Handtagets avstånd till handfatets framkant: 24 cm
 • Vattenstrålens avstånd till handfatets framkant: 31 cm

Tvål

 • Höjd: 125 cm
 • Tvålhandtagets avstånd till handfatets framkant: 25 cm
 • Tvålöppningens avstånd till handfatets framkant: 31 cm
 • Engreppsfunktion: ja
 • Parfymerad: nej

Torkmöjlighet

 • Höjd: 115 cm
 • Typ: papper som rivs av

Spegel ovanför handfat

 • Höjd till handfat: 35 cm
 • Höjd: 192 cm
Handfat

Stor toalett/Klädkrok

Klädkrok

 • Höjd: 138 cm
 • Avstånd från hörn: 20 cm

Stor toalett/Nödlarm

Nödlarm med sladd

 • Finns: saknas
Nödlarm

Behandlingsrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 87 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas

 • Endast av personal: ja
Dörröppning
Kontrast

Behandlingsrum/Inomhusmiljö

Vändyta

 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
Vändyta

Behandlingsrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 43 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats

Behandlingsrum/Brits

Höj- och sänkbar brits

 • Lägsta höjd: 56 cm
 • Högsta höjd: 99 cm
 • Längd: 194 cm
 • Bredd: 72 cm
 • Larmknapp nåbar från brits: nej
Behandlingsbänk