Sjuntorps Folkets Hus

Allmän information

Alllmän information

 • Av- och påstigning: finns inte
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns inte
 • Stor toalett: finns
 • Tillåtna assistanshundar: obesvarat av verksamhet
 • Rutin för allergiframkallande växter: obesvarat av verksamhet
 • Rengöringsmedel: obesvarat av verksamhet
Allmän information

Ingång/Ramp

Utformning

 • Förankring: permanent
 • I nivå med underlag: ja
 • Beläggning: hårdgjord, jämn, halkig
 • Bredd: 130 cm
 • Lutning sidled: 2 %
 • Kontrast nedtill: saknas
 • Kontrast upptill: saknas

Avåkningsskydd vänster sida

 • Höjd: 6 cm

Avåkningsskydd höger sida

 • Höjd: 6 cm

En ledstång vänster sida

 • Höjd: 88 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 12 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 0 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas

En ledstång höger sida

 • Höjd: 88 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 12 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 0 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas

Lutar 7 %

 • Lutning längsled: 7 %
 • Längd: 6 m
Ramp

Ingång/Trappa

Utformning

 • Beläggning: hårdgjord, jämn, halkig
 • Antal trappsteg: 6 st
 • Bredd: 357 cm
 • Stegdjup: 28 cm
 • Öppning mellan trappsteg: nej
 • Ljushetskontrast första steget: saknas
 • Ljushetskontrast sista steget: saknas

Alternativ till trappa

 • Alternativ: ramp

En ledstång vänster sida

 • Höjd: 91 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 10 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 47 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas

En ledstång höger sida

 • Höjd: 91 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 20 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 186 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas
Kontrast

Ingång/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 186 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halkigt

Dörrbredd

 • Fri bredd: 90 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 30 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 0 mm
 • Avfasning från insidan: behövs inte

Dörr

 • Lätt att upptäcka: ja

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 95 cm
 • Höjd överkant: 120 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 67 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 22 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 94 cm
 • Höjd överkant: 119 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 65 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 22 s

Automatiskt öppnande

 • Finns: nej

Automatisk stängning

 • Finns: nej
Yttre dörr
Yttre dörr
Tröskel
Yttre dörr
Dörröppnare utanför dörr
Dörröppnare innanför dörr

Lobby/Passageöppning

Passagebredd

 • Fri bredd: 90 cm

Passageöppning

 • Lätt att upptäcka: nej

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 25 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 25 mm
 • Avfasning från insidan: saknas
Passageöppning
Tröskel

Lobby/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 259 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Lobby/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 42 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: nej
Sittplats

Lobby/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 60 cm
 • Fri bredd under bord: 104 cm
Bord

Lobby/Stor toalett/Skylt

Skylt

 • Höjd underkant: 151 cm
 • Höjd överkant: 157 cm
 • Storlek på första bokstaven: 3 mm
 • Text i relief: nej
 • Punktskrift: nej
 • Grafisk symbol: saknas
 • Ljushetskontrast: bra
Skylt

Lobby/Stor toalett/Utrymme

Utrymme

 • Längd: 242 cm
 • Bredd: 202 cm
 • Fri vändyta: 138 cm
 • Avstånd mellan handfat och toalettstol: 119 cm
 • Starka dofter förekommer: nej
 • Stor behållare med lock: nej
 • Utrymningslarm: saknas
Utrymme

Lobby/Stor toalett/Dörr

Ytan framför dörr

 • Längd: 135 cm
 • Bredd: 148 cm

Dörrbredd

 • Fri bredd: 89 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 30 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 3 mm
 • Avfasning från insidan: behövs inte

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 30 cm
 • Dörrstängare: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: nej

Draghandtag

 • Draghandtag: saknas
Dörr
Dörr
Tröskel
Dörr

Lobby/Stor toalett/Toalettstol

Toalettstol

 • Höjd: 47 cm
 • Hård sittring: ja
 • Ljushetskontrast: svag
 • Avstånd till vägg bakom: 72 cm
 • Fri yta till vänster: 129 cm
 • Fri yta till höger: 79 cm

Armstöd vänster sida

 • Typ: väggmonterat, uppfällbart
 • Höjd: 79 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: saknas

Armstöd höger sida

 • Typ: väggmonterat, uppfällbart
 • Höjd: 78 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Når framför toalettstolen: ja
 • Toalettpappershållare: ja

Avstånd mellan armstöd

 • Bredd: 67 cm
Toalettstol

Lobby/Stor toalett/Handfat

Handfat

 • Höjd: 86 cm
 • Avstånd från vägg: 41 cm
 • Handfatets mittpunkt till sidovägg: 48 cm
 • Utrymme under: ja
 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
 • Handtagets avstånd till handfatets framkant: 29 cm
 • Vattenstrålens avstånd till handfatets framkant: 24 cm

Tvål

 • Höjd: 104 cm
 • Tvålhandtagets avstånd till handfatets framkant: 38 cm
 • Tvålöppningens avstånd till handfatets framkant: 38 cm
 • Engreppsfunktion: ja
 • Parfymerad: nej

Torkmöjlighet

 • Höjd: 107 cm
 • Typ: papper som rivs av

Spegel ovanför handfat

 • Höjd till handfat: 23 cm
 • Höjd: 172 cm
Handfat

Toalettavdelning - Lobby/Toalettavdelning utan stor toalett/Skylt

Skylt

 • Höjd underkant: 154 cm
 • Höjd överkant: 161 cm
 • Storlek på första bokstaven: 30 mm
 • Text i relief: nej
 • Punktskrift: nej
 • Grafisk symbol: saknas
 • Ljushetskontrast: bra
Skylt

Toalettavdelning - Lobby/Toalettavdelning utan stor toalett/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 75 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare eller tung dörr: finns inte
Dörr
Dörr

Toalettavdelning - Lobby/Toalettavdelning utan stor toalett/Gemensamt toalettutrymme

Utrymme

 • Starka dofter förekommer: nej
 • Tvål: oparfymerad
 • Utrymningslarm: saknas

Handfat

 • Ljushetskontrast: svag

Vattenkran

 • Typ: spak
Gemensamt toalettutrymme

Toalettavdelning - Lobby/Toalettavdelning utan stor toalett/Toalett/Utrymme

Utrymme

 • Starka dofter förekommer: nej
 • Tvål: saknas
 • Utrymningslarm: saknas

Toalettavdelning - Lobby/Toalettavdelning utan stor toalett/Toalett/Toalettstol

Toalettstol

 • Ljushetskontrast: svag
Toalettstol

Toalettavdelning - Lobby/Toalettavdelning utan stor toalett/Toalett/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 59 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 13 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 2 mm
 • Avfasning från insidan: behövs inte

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare eller tung dörr: finns inte

Dörrlås

 • Engreppslås: nej
Dörr
Tröskel
Dörr

Teatersalong/Hörselteknik

Hörselteknik

 • Typ: saknas
 • Högtalarsystem: nej

Teatersalong/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 88 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 20 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 10 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 71 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Dörr
Tröskel
Dörr

Teatersalong/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Bländande dagsljus

 • Går att skärma av: ja

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 143 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Underlag: jämnt
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Teatersalong/Åhörarplatser

Plats för besökare i rullstol

 • Placerad: där övriga platser finns
 • Bredd: 300 cm
 • Vändmöjlighet: minst 200 cm
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 0 %

Fast sittplats

 • Höjd: 49 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Åhörarplatser
Åhörarplatser

Konferensrum/Bord

Bord

 • Fri höjd under bord: 71 cm
 • Fri bredd under bord: 95 cm
Bord

Konferensrum/Hörselteknisk utrustning

Hörselteknik

 • Typ: saknas

Konferensrum/Dörr

Dörrbredd

 • Fri bredd: 86 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 30 mm
 • Avfasning från utsidan: saknas
 • Höjd från insidan: 30 mm
 • Avfasning från insidan: saknas

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 88 cm
 • Dörrstängare: finns inte
Dörr
Tröskel
Dörr

Konferensrum/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Ljudmiljö

 • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

 • Bredd: 166 cm
 • Vändmöjlighet: minst 150 cm
 • Underlag: jämnt

Gångytans bredd är delvis begränsad

 • Begränsad bredd: 61 cm

Ommöblering

 • Möjligt: ja
Inomhusmiljö
Inomhusmiljö

Konferensrum/Sittplats

Sittplats

 • Höjd: 48 cm
 • Ryggstöd: ja

Armstöd

 • Armstöd på båda sidor: ja
Sittplats