Kommunhuset Hudiksvall - Servicecenter

Allmän information

Alllmän information

 • Av- och påstigning: finns inte
 • Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder: finns
 • Stor toalett: finns inte
 • Tillåtna assistanshundar: obesvarat av verksamhet
 • Rutin för allergiframkallande växter: obesvarat av verksamhet
 • Rengöringsmedel: endast oparfymerat
Huvudentré till Hudiksvalls kommun servicecenter på Trädgårdsgatan 4

Parkering/Parkeringsplats

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder

 • Markering: med skylt
 • Antal platser: 2 st
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Lutning längsled: 1 %
 • Lutning sidled: 3 %
 • Bredd: 4,2 m
 • Avstånd till entré: 6 m
Parkeringsplats med krav på tillstånd handikapplats

Parkering/Gångväg

Gångväg till entré

 • Tydlig hänvisning till entré: ja
 • Belysning: ja
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
 • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
 • Ränndal: finns inte
 • Lutning längsled: 4 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Bredd: 3 m
Gångväg från parkeringsplats till huvudentré

Parkering/Föremål i gångstråk

Fast föremål

 • Finns: ja

Markering av det fasta föremålet

 • Markering: saknas
Föremål i gångstråk ett träd när du går från parkeringsplatsen.

Ingång/Verksamhetsskylt

Utformning plan skylt

 • Lätt att upptäcka: nej
 • Höjd underkant: 136 cm
 • Höjd överkant: 165 cm
 • Ljushetskontrast: saknas
 • Storlek på första bokstaven: 20 mm
 • Utformning: text
 • Belysning: nej
Verksamhetsskylt sitter direkt på glasytan vid de 2 dörrarna.

Ingång/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 7 %
 • Lutning sidled: 2 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Dörrbredd

 • Fri bredd: 95 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 10 mm
 • Avfasning från utsidan: behövs inte
 • Höjd från insidan: 0 mm
 • Avfasning från insidan: behövs inte

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 83 cm
 • Höjd överkant: 107 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 84 cm
 • Ljushetskontrast: bra
 • Passagetid: 12 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 79 cm
 • Höjd överkant: 104 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 145 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 12 s

Automatiskt öppnande

 • Finns: nej

Automatisk stängning

 • Finns: nej
Yta framför dörr
Yttre dörr dörrbredd
Tröskel
Yttre dörr
Kontakt till dörröppnare
Dörröppnare inifrån

Ingång/Sittplats i väntan på färdtjänst

Utformning

 • Höjd: 51 cm
 • Ryggstöd: saknas

Armstöd

 • Armstöd: saknas
Sittplats i väntan på färdtjänst

Ingång/Inre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Klämrisk

 • Klämrisk mellan yttre och inre dörr: nej

Dörrbredd

 • Fri bredd: 95 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörröppnare utanför dörr

 • Höjd underkant: 79 cm
 • Höjd överkant: 103 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 70 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 12 s

Dörröppnare innanför dörr

 • Höjd underkant: 76 cm
 • Höjd överkant: 101 cm
 • Avstånd till närmsta hinder: 85 cm
 • Ljushetskontrast: svag
 • Passagetid: 12 s
Inre dörr yta framför dörr
Inre dörr fri bredd öppen dörr
Inre dörr
Dörröppnare
Inre dörr dörröppnare på vägg till vänster innanför dörr

Ingång/Yttre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 2 %
 • Lutning sidled: 1 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Dörrbredd

 • Fri bredd: 95 cm

Tröskel

 • Höjd från utsidan: 10 mm
 • Avfasning från utsidan: behövs inte
 • Höjd från insidan: 1 mm
 • Avfasning från insidan: behövs inte

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 90 cm
 • Dörrstängare: finns
Yttre dörr yta framför dörr
Yttre dörr bredd öppen dörr
Yttre dörr tröskel
Yttre dörr kontrast mot vägg

Ingång/Inre dörr

Yta framför dörr

 • Längd: 300 cm
 • Bredd: 300 cm
 • Lutning längsled: 0 %
 • Lutning sidled: 0 %
 • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert

Klämrisk

 • Klämrisk mellan yttre och inre dörr: nej

Dörrbredd

 • Fri bredd: 95 cm

Tröskel

 • Tröskel: nej

Dörr

 • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Flerfärgad markering på glasyta vid sidan av dörr

 • För sittande: saknas
 • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 110 cm
 • Dörrstängare: finns
Inre dörr yta mellan yttre och inre dörr
Inre dörr sedd utifrån
Inre dörr kontrast

Trappa/Trappa

Utformning

 • Antal trappsteg till vilplan: 2 st
 • Stegdjup: 30 cm
 • Ljushetskontrast första steget: svag
 • Ljushetskontrast sista steget: bra

Alternativ till trappa

 • Alternativ: ramp

En ledstång vänster sida

 • Höjd: 91 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 10 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 230 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas
Trappa sedd nedifrån

Ramp/Ramp

Utformning

 • I nivå med underlag: ja
 • Beläggning: hårdgjord, jämn, halksäker
 • Bredd: 161 cm
 • Lutning sidled: 0 %
 • Kontrast nedtill: svag
 • Kontrast upptill: svag

Avåkningsskydd vänster sida

 • Höjd: 88 cm

En ledstång vänster sida

 • Höjd: 88 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 10 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 30 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: saknas

En ledstång höger sida

 • Höjd: 86 cm
 • Sträckning förbi nedersta delen: 0 cm
 • Sträckning förbi översta delen: 20 cm
 • Greppvänlig: ja
 • Löper utan avbrott: ja
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar: ja
 • Ljushetskontrast: svag

Vägg höger sida

 • Förankrad mot vägg: ja

Lutar 7 %

 • Lutning längsled: 7 %
 • Längd: 5,3 m
Ramp sedd nedifrån

Receptionshall/Inomhusmiljö

Belysning

 • Bedöms som: jämn
 • Bedöms som: bländfri

Öppen yta

 • Underlag: jämnt, halksäkert
Inomhusmiljö belysning
Receptionshallen med disk till höger

Receptionshall/Reception

Vid disk

 • Belysning av disk bedöms som: bländfri
 • Ljudmiljö: lätt att uppfatta tal
 • Läppläsning möjlig: ja
 • Hörselteknik: nej

Konstgjort ledstråk -

 • Sammanhängande: ja
 • Utformning: kännbart

Sittplats

 • Höjd: 45 cm
 • Ryggstöd: ja

Disk med fast höjd

 • Höjd: 96 cm
 • Längd: 150 cm
 • Fri höjd under diskens lägsta del: 92 cm
 • Benutrymme på djupet: 8 cm
 • Ljushetskontrast: bra
Ledstråk till reception
Sittplats soffa mittemot reception
Receptionsdisk