Barnavårdscentral Påarp

Parkering/Gångväg

Gångväg till entré

  • Tydlig hänvisning till entré: nej
  • Belysning: nej
  • Underlag: hårdgjort, jämnt, halksäkert
  • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
  • Ränndal: finns inte
  • Lutning längsled: 8 %
  • Lutning sidled: 1 %
  • Bredd: 2,1 m
Gångväg
Gångväg
Gångväg