Barnavårdscentral Påarp

Passage - från toaletten till barnavårdscentralen/Inomhusmiljö

Belysning

  • Bedöms som: jämn
  • Bedöms som: bländfri

Bländande dagsljus

  • Går att skärma av: nej

Ljudmiljö

  • Nivå: lätt att uppfatta tal

Gångyta

  • Bredd: 185 cm
  • Vändmöjlighet: minst 200 cm
  • Underlag: jämnt, halksäkert
Belysning
Gångyta