Barnavårdscentral Påarp

Väntrum/Dörr

Dörrbredd

  • Fri bredd: 88 cm

Tröskel

  • Tröskel: nej

Dörr

  • Lätt att upptäcka: nej

Flerfärgad markering på dörr

  • För sittande: saknas
  • För stående: saknas

Dörren öppnas endast manuellt

  • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 44 cm
  • Dörrstängare: finns
Dörröppning
Kontrast