Barnavårdscentral Påarp

Väntrum/Utskjutande föremål under höjden 2,2 m

Utskjutande föremål

  • Fri höjd under: 30 cm

Markering av det utskjutande föremålet

  • Markering nedtill: inte kännbar, svag ljushetskontrast
  • Markering upptill: svag ljushetskontrast
Utskjutande föremål