Barnavårdscentral Påarp

Stor toalett/Skylt

Skylt

  • Höjd underkant: 143 cm
  • Höjd överkant: 158 cm
  • Storlek på första bokstaven: 15 mm
  • Text i relief: ja
  • Punktskrift: ja
  • Grafisk symbol: kännbar
  • Ljushetskontrast: bra
Toalettskylt