Barnavårdscentral Påarp

Stor toalett/Utrymme

Utrymme

  • Längd: 183 cm
  • Bredd: 173 cm
  • Fri vändyta: 89 cm
  • Avstånd mellan handfat och toalettstol: 36 cm
  • Starka dofter förekommer: nej
  • Stor behållare med lock: nej
  • Utrymningslarm: med endast ljud, ingår i organisatorisk utrymningsstrategi
Total yta