Barnavårdscentral Påarp

Stor toalett/Nödlarm

Högre nödlarm på vägg

  • Höjd: 119 cm
  • Möjlig att nå: ja

Lägre nödlarm på vägg

  • Höjd: 70 cm
  • Möjlig att nå: nej
Nödlarm
Nödlarm