Barnavårdscentral Påarp

Passage - till höger om väntrummet/Inomhusmiljö

Belysning

  • Bedöms som: jämn
  • Bedöms som: bländande

Ljudmiljö

  • Nivå: lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsljud förekommer

Gångyta

  • Bredd: 168 cm
  • Vändmöjlighet: minst 200 cm
  • Underlag: jämnt, halksäkert
Belysning
Gångyta