Tofta Herrgård

Toalett/Skylt

Skylt

  • Höjd underkant: 172 cm
  • Höjd överkant: 177 cm
  • Storlek på första bokstaven: 6 mm
  • Text i relief: nej
  • Punktskrift: nej
  • Grafisk symbol: saknas
  • Ljushetskontrast: svag
Skylt