Tofta Herrgård

Konferensrum/Ramp

Utformning

  • I nivå med underlag: ja
  • Beläggning: hårdgjord, jämn, halksäker
  • Bredd: 73 cm
  • Kontrast nedtill: svag
  • Kontrast upptill: bra

Avåkningsskydd vänster sida

  • Höjd: 3 cm

Avåkningsskydd höger sida

  • Höjd: 3 cm

Lutar 8 % eller mer

  • Lutning längsled: 23 %
Ramp