Everts Sjöbod

Av- och påstigning/Av- och påstigningsplats

Av- och påstigningsplats

  • Underlag: halksäkert, löst, ojämnt
  • Lutning längsled: 7 %
  • Lutning sidled: 2 %
  • Avstånd till entré: 57 m
Av- och påstigningsplats