Everts Sjöbod

Av- och påstigning/Gångväg

Gångväg till entré

  • Belysning: nej
  • Underlag: halksäkert, löst, ojämnt
  • Risk att förväxla gångväg och cykelbana: nej
  • Ränndal: finns inte
  • Lutning längsled: 2 %
  • Lutning sidled: 9 %
  • Bredd: 300 m
Gångväg