Everts Sjöbod

Passage till boenderum/Dörr

Dörrbredd

  • Fri bredd: 77 cm

Tröskel

  • Höjd från utsidan: 30 mm
  • Avfasning från utsidan: svag lutning
  • Höjd från insidan: 30 mm
  • Avfasning från insidan: svag lutning

Dörr

  • Lätt att upptäcka: nej

Dörren öppnas endast manuellt

  • Dörrhandtagets avstånd till närmsta hinder: 39 cm
  • Dörrstängare: finns
Dörr
Tröskel
Dörr